First slide image

Periodisk sletning af alle persondata

Det periodiske workflow kører automatisk én gang om ugen og tjekker samtlige personer.

Personen - incl. alle relaterede data - slettes hvis

  • Fratrædelsesdato på personer er ældre end 6 år (2192 dage) *) og
  • Personen er arkiveret for mere en 14 dage inden og
  • Personen ikke har en aktuel ansættelse

Hvis betingelserne er opfyldt, bortset fra at personen ikke er arkiveret, arkiveres denne i stedet og bliver så først slettet ved kørslen 14 dage senere.

Tjekket på om der ligger en aktuel ansættelse og om personen er arkiveret skal sikre mod fejlagtige sletninger.

*) Perioden bestemmes af den dataansvarlige og kan derfor tilpasses.

Læs mere her om de generelle overvejelser og muligheder vedr. sletning af personoplysninger

2018 Innomate