First slide image

I sidste halvdel af maj er vi klar med en ny release: version 3.13. Blandt meget andet bliver det nu muligt at lade workflows sende SMS-er.

I virksomheder, hvor ikke alle har adgang til at læse emails, kan SMS anvendes som meddelelsesmiddel. F.eks. i en kombination, hvor workflowet sender meddelelsen som emails til dem, der har en email og som SMS til øvrige (hvis disse har en mobiltelefon).

SMS kan også tænkes ind i workflows som et generelt supplement til emails, f.eks. ved remindere forud for et møde, en afleveringsfrist etc., herunder også i Rekruttering.

Mulighederne er talrige!

Funktionalitet

Ud over at understøtte udsendelsen af SMS, faciliterer INNOMATE HR også visningen af historik.I lighed email-historik, kan også SMS-historik vises på medarbejderens eller ansøgerens detailmenu.


Som dokumentation for den samlede aktivitet, vil der i hovedmenuen være adgang til SMS-historik

Økonomi

Vi stiller faciliteten frit til rådighed, men der er eksterne omkostninger forbundet med brugen, som vi er nødt til at viderefakturere, idet SMS ikke er gratis at sende gennem mobilnettet.

For de kunder, der ønsker at sende SMS, kommer der et tillæg til den årlige abonnementspris på kr. 4.000. Endvidere afregnes kvartalsvis bagud for forbruget, efter gældende dagspris.

Det er desværre ikke muligt at angive en fast pris. Vi ligger under for markedsvilkårene worldwide, hvilket vil sige 'dagspriser', afregnet i USD.

Her er nogle eksempler på gældende dagspris pr. 04.04.2017, omregnet til DKK:

  • Til danske mobilnumre: DKK 0,23
  • Til svenske mobilnumre: DKK 0,47
  • Til tyske mobilnumre: DKK 0,72

Alle priser er excl. moms.

Kom godt i gang

  • Overvej hvordan SMS kan anvendes til at optimere kommunikationen i din virksomhed?
  • I hvilke workflow vil det være relevant at tilføje SMS, enten som alternativ eller som supplement til emails?

Skriv til os på support@innomate.com og vi vil derefter kontakte Jer for en nærmere aftale.


2017 Innomate