First slide image

Fra ansøgningen til et jobopslag er det muligt at åbne en pdf-fil, der samler ansøgningen, alle de vedhæftede bilag, svar på evt. formular, ratings og kommentarer. Vi kalder filen for Kompendium.

Dette kan bl.a. lade sig gøre, fordi vi ved ansøgerens upload af filer, konvertere disse til pdf (hvis ikke de allerede har det format.

Men der kan opstå problemer i konverteringen eller eller hvis der anvendes ikke-understøttede features i dokumenterne, der gør det teknisk umuligt for os at tilføje dem til det samlede dokument. Dissefiler bliver i stedet listet på en side kaldet "Ekskluderede filer", så man bliver opmærksom på, at man skal downloade dem og læse dem hver for sig.

Rettigheder til kompendium

Brugen af Kompendium indbærer imidlertid også en risiko for persondatasikkerheden, idet det bliver meget nemt for et medlem af et rekrutteringsteam at gennem kompendier på den personlige PC eller tablet og nemt at skrive det hele ud. Når det sker, har vi ikke længere styring af adgang til disse persondata. Overvej derfor, hvor let tilgængelig anvendelsen af Kompendium skal være.

Et eksempel: Brugergrupperne Admin, RekrutteringAdmin og Rekrutteringsteamansvarlig skal have fuld adgang til at anvende Kompendium. Brugergruppen Rekrutteringsteam, dvs. menige medlemmer af rekrutteringsteamet, skal have muligheden begrænset til ansøgninger, som har status '15 - 1. Interview' og '16 - 2. interview'. Dvs. de vil kun kunne downloade Kompendier for ansøgere, der skal til samtale og kun efter de er inviteret til samtale.
Bemærk at de nævntestatusangivelser blot er et eksempel, - de varierer fra kunden til kunde.

Læs evt. mere om rettighedsstyring i Rekruttering.

Vores anbefaling er, at I afvejer sikkerhedsspørgsmålet med den forenkling det giver for brugerne, og at Jeres datasikkerhedsansvarlige involveres i disse overvejelser.

Adgang til Kompendium

Ønsker I, at de dynamiske rettighedsregler, der styrer al adgang til INNOMATE HR skal tilrettes, har vi brug for at få Jeres input hertil. Tilpasning af rettighedsregler tager ca. 1 time.

Udfyld nedenstående og klik send. Inden vi gennemfører rettelserne, kontakter vi Jer for en endelig bekræftelse på jeres ønsker.

Captcha kode

2017 Innomate