Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

I INNOMATE HR er det det muligt at opsætte og tilrette sider i såvel hovedmenu som detailmenuer. Siderne består af lister/tabeller som kan defineres helt efter behov.
Det er muligt at redigere det viste sprog i menuer og kolonneoverskrifter på lister.
Det er muligt at definere lister i hoved- og detailmenuer med filtrering, der målretter visning af f.eks. medarbejdere og status på deres MUS.
Bliv i stand til at opsætte og redigere menuer og tabeller
For at lette adgangen til de ønskede menupunkter, har vi I toppen af hovedmenuen anbragt et søgefelt.
Som administrator er det muligt at begrænse visningen af punkter i hovedmenu til de mest relevante.
Det er ikke nødvendigt at åbne et punkt i en detailmenu for at se om der er data.
Sider, der er baseret på tabeller, kan i opsætningen filtreres, så resultatet afspejler det ønskede.

2017 Innomate