Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Silkeborg Gymnasium og SOSU Sjælland har gennem nogle år benyttet INNOMATE HR til at håndtere opfølgning på sygefravær. Processen styres af skræddersyede workflows, der sikrer registrering, opfølgning og dokumentation.
Overenskomsterne på uddannelsesområdet har medført krav om, at der skal udarbejdes en opgaveoversigt/opgaveporteføjle for alle undervisere.
Når en ansøgning afleveres på virksomhedens jobportal, kan der kvitteres med emails.
Denne vejledning er rettet til alle, der har adgang til at starte en handling – også kaldet et workflow – i INNOMATE HR.
Det er muligt at starte et workflow/en handling for flere ad gangen fra lister i detail- og hovedmenuen.
Alle datoer, der er registreret i INNOMATE HR kan bruges til at tricke varslinger.
Artiklen giver en eksempel-liste over workflows, der anvendes af vores brugere.
Det er tilfældet med emails, er det nu muligt lade workflows sende SMS-ere.

2017 Innomate