kompetencestyring

fuld understøttelse af alle arbejdsgange omkring håndtering af kompetencer


UdDannelse og kurser

Kompetencerne er allerede i spil, når en ny medarbejder ansættes. Et workflow til onboarding sikrer, at der ved ansættelsen bliver registreret gennemført uddannelse. Dokumentation kan scannes og vedhæftes registreringen. Introforløb, nødvendig certificering og efteruddannelse planlægges og registreres.

Workflows overvåger løbende, at certificering og efteruddannelse gennemføres efter planen og at certificeringer generhverves til tiden. På den måde sikres et validt overblik over både planlagte og gennemførte forløb.

Medarbejderne kan via systemet ansøge om deltagelse i kurser, såvel interne som eksterne. Ved ansøgning om eksterne kurser kan bl.a. omkostninger og fravær specificeres.

Når planlagt uddannelse er afsluttet, kan medarbejderen selv opdatere sine data og uploade den fornødne dokumentation. Leder/HR autoriserer registreringen, inden den får fuld gyldighed.

INNOMATE HR indeholder også muligheden for egentlig kursusadministration, hvor virksomheden selv udbyder og administrerer kurser.

Kompetencevurdering og -profil

Kompetencevurdering anvendes ofte forud for en medarbejdersamtale, hvor status og forventninger drøftes og en individuel kompetenceudvikling planlægges.

En kompetencevurdering giver også mulighed for at analysere behovet for kompetenceudvikling for større enheder og bruges ofte som udgangspunkt for en samlet uddannelsesplanlægning.

Kompetencer kan beskrives på flere niveauer og sammensættes til profiler, som medarbejderen vurderes på. En kompetenceprofil kan f.eks. indeholde kompetencer til at anvende bestemte værktøjer eller løse bestemte opgaver.

INNOMATE HR giver overblik over kompetencer og udviklingsbehov for den enkelte medarbejder for teams/projektgrupper, afdelinger og for hele organisationen.

Workflowstyringen understøtter virksomhedens processer omkring vurdering af kompetencer og opfølgning på aftalt kompetenceudvikling.


Kompetencevurdering
Kontakt os
kompetencestyring

Oplev INNOMATE HR – book et møde eller en onlinepræsentation
Ring til os på +45­ 7020 8343 eller skriv dit nummer ind i boksen til højre, - så ringer vi dig op.

Indtast dit nummer herunder

2017 Innomate