medarbejdersamtaler


styring og dokumentation
af medarbejdersamtaler


Effektiv styring

Medarbejdersamtaler er omdrejningspunktet for virksomhedens personaleledelse. INNOMATE HR understøtter alle former for medarbejdersamtaler - MUS, prøvetids-, karriere-, løn-, senior-, sygefraværs- og andre samtaler. Workflowstyring sikrer en systematisk og dokumenteret HR-indsats omkring samtalerne - i overensstemmelse med virksomhedens politikker.

processen

De forskellige samtaleprocesser igangsættes nemt og hurtigt af HR, leder eller medarbejder. Typisk udsendes en email med mødeinvitation, outlook-booking, link til samtaleskemaer eller andre materialer. Virksomheden designer og redigerer nemt og fleksibelt egne samtaleskemaer, som kan suppleres med kvantitative afsnit til mindre spotanalyser. Når invitationen er sendt ud, følger systemet op med automatiske påmindelser.

Som forberedelse kan de involverede, hurtigt tage en update på mål fra tidligere samtaler, medarbejderens kompetencer, gennemførte og planlagte kurser, uafsluttede handlingsplaner m.m. – afhængigt af deres rettigheder.

Konklusioner og aftaler noteres i skemaet og godkendes elektronisk.

Ved f.eks. sygefraværssamtaler, der ofte foregår over telefonen, overvåger workflowet opfølgningen og sikrer, at den følger virksomhedens personalepolitik.


målrettet Opfølgning

Processerne omkring samtalerne og opfølgning på aftaler overvåges løbende, og varslinger og påmindelser kan udsendes. Medarbejdere, ledere og HR-funktion har løbende overblik over aftaler, opgave- og ansvarsfordeling, status og deadlines. Dermed sikres en målrettet opfølgning og dokumentation af gennemførelsen af medarbejdersamtaler.

INNOMATE er et nemt og enkelt system at bruge, og har jeg brug for hjælp er vores fasttilknyttede konsulent hos INNOMATE der altid til at hjælpe.

Ulla Bonde Mortensen, HSSEQ & HR Responsible Ocean Team Scandinavia

www.oceanteam.eu

Kontakt os
INNOMATE HR som dialogværktøj

Oplev INNOMATE HR – book et møde eller en onlinepræsentation
Ring til os på +45­ 7020 8343 eller skriv dit nummer ind til højre, så ringer vi dig op.

Indtast dit nummer herunder

2017 Innomate