Frivillige facilitatorer til selvhjælpsgrupper

Kunne du tænke dig at arbejde frivilligt som mødeguide/facilitator i Novavi cirka 3 timer pr. uge?


Har du haft styr på dit alkoholproblem over længere tid? Eller har du bare overskud til at hjælpe mennesker i Danmark, der kæmper med alkoholproblemer?

 

Til vores ambulatorier søger vi løbende nye frivillige facilitatorer med gode indlevelsesevner, imødekommende adfærd samt personligt overskud; facilitatorer som kan være medskabere af et trygt og struktureret selvhjælpsgruppemiljø, præget af respekt. Du skal fungere som en empatisk og venlig ordstyrer, som følger den faste struktur og prioriterer dagsordenen, ud fra deltagernes ønsker. Du og din makker skriver gerne på whiteboard undervejs, når det er relevant, ligesom du støtter gruppedeltagerne i at holde fokus på de mest hjælpsomme og opbyggelige dialoger.

 

Når du bliver tilknyttet som facilitator i Novavi, giver vi dig et Smart Recovery facilitator kursus.

 

Novavi Selvhjælpsgrupper består af drøftelser med udgangspunkt i Smart Recoverys 4-punkts program, med de dertil hørende inspirerende arbejdsark, som primært tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi, og som giver psykologiske værktøjer til at tackle udfordringer i hverdagen. Selvhjælpsgruppernes formål er, at deltagerne opbygger eller udvider deres sociale netværk, og drager nytte af hinandens erfaringer, samt får inspiration og støtte i processen henimod at leve et balanceret liv, hvor alkohol stopper med at styre.

 

Vi tilbyder

Vi forventer

Kan du se dig selv i rollen som facilitator, så glæder vi os meget til at høre fra dig.

 

Ring eller skriv, ganske uforpligtende, til projektkoordinator Ulrikke Hansen på mail ulha@novavi.dk eller telefon +45 29 31 81 85 , hvis du er interesseret.


Så tager vi en snak om evt. spørgsmål og du kan få mere information om selvhjælpsgrupperne og jobbet, og vi kan sammen finde ud af om vi skal indgå et samarbejde.