ER DU DEN NYE UDDANNELSESKONSULENT TIL VORES AMBITIØSE HOLD?

Så kom med når vi i efteråret udvider holdet med en ny uddannelseskonsulent med fokus på de teknologiske tendenser inden for Industri 4.0’.

 

Vi søger en uddannelseskonsulent til at lede vores indsatser på det automationstekniske område og udvikle vores efteruddannelsestilbud inden for fx automatiske styringer og robotteknologi.

 

Du får mulighed for at præge den konkrete udvikling af dit ansvars- og forretningsområde, og sammen med dygtige kollegaer kommer du helt tæt på vækstlaget i dansk erhvervsliv, når vi sammen udvikler og leverer tekniskrettede efteruddannelsesløsninger til de erfarne ledere og medarbejdere i hovedstadsregionen.

 

OM JOBBET
Som uddannelseskonsulent får du mulighed for at sætte dit faglige engagement i spil på en ny måde og herved udvikle både mennesker og virksomheder. Du får ansvaret for at lede og udvikle vores portefølje af livslang læring inden for dit faglige ansvarsområde. Du vil både skulle sikre koordination og planlægning af eksisterende uddannelsesprogrammer samt forretningsudvikle vores kundevirksomheder gennem en stærk forståelse for den totale værdikæde.

 

Du vil få ansvar for at udbygge den eksisterende kundekontakt og formidle efteruddannelsesløsninger, der møder behovene blandt virksomhedens erfarne ledere og medarbejdere. Samtidig vil du være det centrale bindeled mellem markedet og KEAs garant for mobiliseringen af relevante faglige ressourcer i overensstemmelse med behovet hos vores kunder.

 

OM DIG
Vi lægger vægt på, at du har en faglig erfaring og indsigt inden for det automations-teknologiske område og har solid erfaring med at arbejde resultatorienteret gennem netværk og relations-arbejde. Du har endvidere en relevant videregående uddannelse eller kan dokumentere tilsvarende relevante kompetencer.

 

Måske kommer du fra en stilling som konsulent eller har arbejdet med udviklingen af kompetencer i relation til automation og robotteknologi fx som HR partner i større organisationer. Det kan også være, at du sidder med et salgs- eller teknisk ansvar og gerne vil endnu tættere på kompetenceudviklingen inden for det automations feltet eller har arbejdet med installationer inden for AI, digitale tvillinger eller bygningsautomation.

 

Som uddannelseskonsulent lægger vi vægt på, at du: 

VI TILBYDER
Du bliver en del af et ambitiøst hold bag KEAs efter- og videreuddannelsesområde; KEA Kompetence. Vi holder til på Frederikkevej i Hellerup og er 25 kollegaer, der alle arbejder med efter- og videreuddannelse. Vores ambitioner rækker langt, både når det gælder den oplevelse, vi ønsker at levere til vores kunder, men også i forhold til dig og dine faglige ambitioner. Du vil få stor mulighed for at sætte dit eget præg på de løsninger, vi udvikler sammen, og samtidig bliver du en del af en moderne arbejdsplads med højt til loftet, også når det gælder egen videre- og efteruddannelse og plads til familien.     

 

Ansættelsen er på fuld tid og løn-, pensions- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. 

 

SKAL DET VÆRE DIG, DER SKAL MED OMBORD? 
Så send din ansøgning, CV, eksamensbevis samt dokumentation for relevant erhvervserfaring via nedenstående link senest den 1. oktober 2019 kl. 12. Samtaler forventes gennemført torsdag og fredag hhv. den 10. og 11. oktober 2019. Eventuel anden samtale foregår onsdag den 22. oktober 2019.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2019.
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for KEA Kompetence Thomas Lange på telefon 9243 7630.

 

KEA arbejder bevidst og målrettet på at rekruttere medarbejdere, som samlet repræsenterer et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

 

OM KEA 
KEA uddanner kompetente og ambitiøse studerende inden for teknologi og business på programområderne KEA Teknik, KEA Design, KEA Digital, KEA Byg og KEA Kompetence. Uddannelserne har dybe rødder i praksis og et højt fagligt niveau, der gør KEAs dimittender eftertragtede på et globalt orienteret arbejdsmarked. Uddannelserne er på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau og udbydes som fuldtids- og/eller deltidsuddannelser. KEA har mere end 450 medarbejdere og 10.000 studerende i alt. Du kan følge KEA på TwitterLinkedIn og Facebook.