KEA søger underviser til bygningskonstruktøruddannelsen

KEA Byg søger en bygningskonstruktør/ingeniør til bygningskonstruktøruddannelsen med bredt kendskab til uddannelsens fagområder, herunder særligt til uddannelsens kommunikationsfag. Fagets indhold er rettet mod kommunikation og formidling inden for bygge- og anlægsbranchen, hvor der fokuseres på ansvar for kommunikationen i relation til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Desuden indeholder fagområdet organisering af samarbejdet mellem forskellige aktører i en byggesag samt skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed på engelsk.

 

En nærmere beskrivelse af uddannelsens fag fremgår af uddannelsens studieordning, som kan ses på KEAs hjemmeside.

 

OM JOBBET
Som underviser på KEA Byg kan du se frem til en alsidig hverdag, hvor du både kommer til at undervise og deltage i forsknings- og/eller udviklingsprojekter, der understøtter undervisningen. En del af din rolle er også at skabe relationer til erhvervslivet til gavn for de studerendes læring og udvikling. På den måde udfylder du tre vigtige opgaver: undervisning, udvikling og relationsarbejde.

 

Vores studerende skal have den bedst mulige uddannelse, så de er godt rustet og har det stærkeste fundament som fremtidens arbejdskraft. Du bliver derfor en del af et undervisningsteam med høj faglighed, bred viden og solid erfaring inden for det byggefaglige felt. Desuden deltager du i udviklingen og gennemførelsen af uddannelserne i tæt samarbejde med dit underviserteam, dit netværk i byggebranchen samt samarbejdspartnere lokalt og globalt.

 

OM DIG
Du skal have en uddannelsesbaggrund som bygningskonstruktør/ingeniør. Du har erfaring fra bygge- og anlægsbranchen og har lyst til at omsætte din viden og dine erfaringer til praksisbaseret undervisning. Vi ser gerne, at du har erfaring med undervisning, men det er ingen betingelse. Herudover lægger vi vægt på, at du:

VI TILBYDER
Et job på et spændende og visionært erhvervsakademi i hjertet af København, hvor der er plads til, at du kan bringe din stærke faglighed og erfaring i spil. Arbejdsmiljøet er præget af, at mange ildsjæle er samlet på ét sted, og vi vægter den gode, faglige diskussion lige så højt som en uhøjtidelig omgangstone. Din daglige arbejdsplads vil være på indre Nørrebro, hvor du bliver en del af KEA Byg, der har ca. 1000 studerende og 55 undervisere.

 

VILKÅR

Ansættelsen er på fuld tid. Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Du bliver omfattet af stillingsstruktur for erhvervsakademier som adjunkt/lektor. Hvis du ikke allerede er lektor, vil du indgå i et adjunktforløb, der tilpasses de behov for kompetenceudvikling, som du har i forhold til at varetage den nye rolle som underviser. Efter max 4 år som adjunkt vil du skulle anmode om at blive lektorbedømt.

 

ER DU KLAR TIL NYE UDFORDRINGER HOS KEA?
Har stillingen fanget din interesse, så send din ansøgning, CV, eksamensbevis samt dokumentation for relevant erhvervserfaring via nedenstående link senest den 25. oktober 2019 kl. 12.00.

 

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 44 og 45.

 

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2020. 

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Troels Breindal på tlf. 23 47 23 65.

 

KEA arbejder bevidst og målrettet på at rekruttere medarbejdere, som samlet repræsenterer et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

 

OM KEA 
KEA uddanner kompetente og ambitiøse studerende inden for teknologi og business på programområderne KEA Teknik, KEA Design, KEA Digital, KEA Byg og KEA Kompetence. Uddannelserne har dybe rødder i praksis og et højt fagligt niveau, der gør KEAs dimittender eftertragtede på et globalt orienteret arbejdsmarked. Uddannelserne er på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau og udbydes som fuldtids- og/eller deltidsuddannelser. KEA har mere end 450 medarbejdere og 10.000 studerende i alt. Du kan følge KEA på TwitterLinkedIn og Facebook.