KEA SØGER TEAMLEDER TIL AFDELINGEN FORSKNING & INNOVATION

Kan du udvikle og drive opsamling og afrapportering af data og nøgletal? Motiveres du af at lede et team af konsulenter og projektledere, der både understøtter og kvalitetssikrer forsknings- og udviklingsaktiviteter? Og er du samtidig en stærk netværker med flair for at hjemtage eksterne midler? Så er du måske vores nye kollega.

 

Forskning & Innovation spiller en central rolle på KEA med at lede og være ansvarlig for KEAs Forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU), der sikrer at uddannelsernes videngrundlag er tidssvarende og matcher behovene i de brancher vi uddanner til.

OM JOBBET

Stillingen som teamleder er nyoprettet og en del af en reorganisering af afdelingen, Forskning og Innovation, hvor du i samarbejde med chefen for Forskning & Innovation og medarbejderne vil bidrage til enhedens opbygning. Din opgave bliver således sammen med Forsknings- og Innovationschefen at videreudvikle de eksisterende processer samt den daglig ledelse af et team bestående af konsulenter og projektledere, samt at være ansvarlig for at opbygge og kvalitetssikre systemer for afrapporteringen af KEAs Forsknings- og Udviklingsaktiviteter.

 

Som teamleder refererer du til Forsknings- og Innovationschefen, og der vil i starten af din ansættelse være en del udviklingsopgaver, som med tiden vil tage mere form af almindelig drift og løbende udvikling. Dine primære ansvarsområder vil derfor være:
 

  1. De brancher KEA uddanner til
  2. Fonde, puljer mv.
  3. Relevante videninstitutioner og organisationer
  4. Erhvervsakademisektorens tilsvarende afdelinger og funktioner

I samarbejde med Forsknings- og Innovationschefen og andre involverede afdelinger på KEA at udvikle:

 

Som teamleder i afdelingen for Forskning og Innovation kommer du til at indgå i den organisatoriske enhed Forskning, Karriere og Relationer. Denne tværgående enhed blev etableret den 1. august 2019 med det formål at styrke uddannelsernes videngrundlag og arbejde med en didaktisk praksis, som forbinder forskning og håndværk og gør viden til produkter. Det er også enhedens opgave at styrke arbejdet med KEAs relationer til danske samt udenlandske virksomheder og uddannelsesinstitutioner til gavn for de studerendes læring og fremtidige karriere.

 

OM DIG
Du har sikkert erfaring fra en lignende stilling - gerne fra uddannelsessektoren, hvor din strukturerede tilgang og dit gode overblik gør dig i stand til at udvikle enkle og overskuelige systemer for opsamling og afrapportering af data og nøgletal til brug både in- og eksternt på KEA.
Du har ledelseserfaring og din tilgang er involverende, når du skal lede et team bestående af AC-medarbejdere med støttefunktioner for KEAs uddannelser og fungere som er et bindeled imellem KEAs uddannelser og forskellige stabsfunktioner.
Du trives med at navigere i en politisk styret organisation og er dreven i at balancere eksterne krav til afrapportering med pragmatiske hensyn i en travl hverdag.


VI TILBYDER
Et job på en spændende og visionær uddannelsesinstitution, hvor der er plads til, at du kan bringe din stærke faglighed og erfaring i spil. Vi vægter din faglige udvikling højt, så der vil være gode muligheder for at deltage i kompetenceudvikling, faglige netværk og konferencer i både Danmark og i udlandet. Du vil blive tilknyttet afdelingen Forskning & Innovation, hvor du udover de medarbejdere, der referer til dig, får en bred kontaktflade på tværs på KEA. Du vil have din daglige gang på Campus Guldbergs gade, men vil også bevæge dig på KEAs andre adresser på Nørrebro og i Hellerup.

 

VILKÅR

Ansættelsen er på fuld tid. Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst og omfattet af stillingsstruktur for erhvervsakademier.

 

ER DU KLAR TIL EN NY UDFORDRING HOS KEA?
Så søg stillingen via nedenstående link senest den 29. maj 2020.

Du bedes sende ansøgningen vedhæftet eksamenspapirer og CV, samt dokumentation for relevant erhvervserfaring.

 

Samtaler vil blive afholdt den 3. juni 2020

 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte chef for Forskning og Innovation Anne Kahr Hällman på 6064 3940 eller ankh@kea.dk

 

KEA arbejder bevidst og målrettet på at rekruttere medarbejdere, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

OM KEA

KEA uddanner kompetente og ambitiøse studerende inden for teknologi, design og business på programområderne KEA Teknik, KEA Design, KEA Digital, KEA Byg og KEA Kompetence. Uddannelserne har dybe rødder i praksis og et højt fagligt niveau, der gør KEAs dimittender eftertragtede på et globalt orienteret arbejdsmarked. Uddannelserne er på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau og udbydes som fuldtids- og/eller deltidsuddannelser. KEA har mere end 450 medarbejdere og 10.000 studerende i alt. Du kan følge KEA på TwitterLinkedIn og Facebook.