KEA SØGER UNDERVISERE TIL DATAMATIKERUDDANNELSEN

Det går stærkt indenfor IT-branchen og behovet for at ansætte IT-medarbejdere er stort og stadigt stigende. Datamatikeruddannelsen er en af ’hovedleverandører’ af medarbejdere til IT-branchen og KEA starter hvert år 7 hold studerende, som ønsker en karriere indenfor IT-branchen.

 

Datamatikeruddannelsen er en 2 ½ års applied science uddannelse med fokus på uddannelse af IT-professionelle indenfor design og programmering af IT-systemer. Uddannelsen er attraktiv både blandt studerende og indenfor IT-branchen.

 

KEA Digital søger flere undervisere, der har en kandidatuddannelse eller flere års erfaring som professionel indenfor IT-branchen.

 

OM JOBBET

Som ansat vil du primært arbejde med undervisning, men du vil også deltage i forskning- og/eller udviklingsprojekter. Hvis du har mange års erfaring som IT-professionel kan jobbet give dig en unik mulighed for at udvikle dine evner til formidling samt til at forny dine faglige kompetencer som IT-professionel, idet jobbet giver en mulighed for fordybelse, som kan være vanskelig at opnå som IT-professionel.

 

Vi søger undervisere, som kan dække uddannelsens kerneområder, nemlig programmering og systemudvikling og frem for alt kan arbejde med at skabe god sammenhæng mellem kerneområderne gennem løsning af praksisnære og for de studerende vedkommende problemstillinger.

 

Som ansat varetager du opgaver indenfor undervisning, udvikling og relationsarbejde, men disse opgaver er relaterede til og understøtter hinanden, således at dit arbejde fremstår som en meningsfuld helhed.

 

Som underviser vil du indgå i et team af undervisere, som i fællesskab tilrettelægger de studerendes læringsforløb som et sammenhængende, meningsfyldt og motiverende forløb.

 

OM DIG

Du kan have mange forskellige profiler som er interessante for os. Du kan være nyuddannet kandidat indenfor IT-området eller du kan have arbejdet mange år indenfor branchen som udvikler eller konsulent. Det afgørende for os er, at du syntes det er motiverende og attraktivt at være med til at uddanne IT professionelle. Kommer du med begrænset praktisk erfaring er det afgørende for os, at du ønsker at omsætte teoretisk viden til praksisbaseret undervisning. Vi ser gerne, at du har erfaring med undervisning, men det er ingen betingelse. Herudover lægger vi vægt på, at du:

 

VI TILBYDER

Et job på et spændende, visionært og primært teknisk erhvervsakademi, hvor der er plads til, at du både kan udvikle og bringe din faglighed og erfaring i spil. Ligesom IT-branchen er i stadig og hastig udvikling er uddannelsen i stadig bevægelse både fagligt og pædagogisk. Du vil derfor opleve et miljø med mange forskellige typer kollegaer og hvor vi værdsætter og giver plads til forskellighed, men altid med de studerende læring i fokus. Din daglige arbejdsplads vil være på Nørrebro, hvor du bliver en del af KEA Digital med ca. 80 ansatte undervisere og ledere. Din primære beskæftigelse vil være på datamatikeruddannelsen med ca. 20 ansatte, men med mulighed for også at undervise på bl.a. professionsbachelor i softwareudvikling og på efter- og videreuddannelse indenfor informationsteknologi.


VILKÅR
Ansættelsen er på fuld tid. Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Du bliver omfattet af stillingsstruktur for erhvervsakademier som adjunkt/lektor. Hvis du ikke allerede er lektor, vil du indgå i et adjunktforløb, der tilpasses de behov for kompetenceudvikling, som du har i forhold til at varetage den nye rolle som underviser. Efter max 4 år som adjunkt skal du anmode om at blive lektorbedømt.
 
ER DU KLAR TIL NYE UDFORDRINGER HOS KEA?
Er du interesseret i stillingen opfordrer vi dig til at kontakt uddannelseschef Lars Bogetoft på tlf. 51850497 eller e-mail LARB@kea.dk for en fortrolig og uformel samtale om stillingen.

 

Vælger du at søge, så send din ansøgning, CV, eksamensbevis samt dokumentation for relevant erhvervserfaring via nedenstående link senest den 1. juni 2020 kl. 12.00.
 
Der afholdes ansættelsessamtaler løbende, hvorfor du opfordres til at søge hurtigst muligt.
 
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2020.
 

KEA arbejder bevidst og målrettet på at rekruttere medarbejdere, som samlet repræsenterer et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.


OM KEA 
KEA uddanner kompetente og ambitiøse studerende inden for teknologi og business på programområderne KEA Teknik, KEA Design, KEA Digital, KEA Byg og KEA Kompetence. Uddannelserne har dybe rødder i praksis og et højt fagligt niveau, der gør KEAs dimittender eftertragtede på et globalt orienteret arbejdsmarked. Uddannelserne er på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau og udbydes som fuldtids- og/eller deltidsuddannelser. KEA har mere end 450 medarbejdere og 10.000 studerende i alt. Du kan følge KEA på TwitterLinkedIn og Facebook.