Læringskonsulent til lab-området i Learning Lab

 

Vil du være med til at sikre, at KEAs labs giver de studerende størst muligt læringsudbytte i undervisningen?  

 

På KEA ved vi, at man lærer bedst, når man studerer i et miljø, der ligner virkeligheden.  Derfor udvikler vi på KEA fortsat vores uddannelser i takt med brancherne, så de er praksisnære og ligner det, dimittenderne vil møde i erhvervslivet. For at sikre, at de studerende får det største læringsudbytte i et motiverende studiemiljø, og at brancherne får de dygtigste dimittender, har KEA oprettet et Learning Lab, som med afsæt i KEAs pædagogiske grundlag, har til formål at udvikle vores kompetencer inden for læring, didaktik, undervisning og brug af læringsteknologier.

 

Du bliver en del af KEAs Learning Lab - et team på fire, der arbejder på tværs af KEA med at styrke og udbrede relevante pædagogiske og didaktiske metoder.

 

Din primære opgave bliver arbejdet med labs på tværs af uddannelserne og at understøtte implementering af KEAs lab-strategi, som danner udgangspunkt for at koordinere indsatsen med at udvikle KEAs lab-miljøer som et vigtigt bidrag til at øge de studerendes læringsudbytte. Samtidig vil du, i fællesskab med de tre andre konsulenter i Learning Lab, understøtte KEAs samlede arbejde med at styrke undervisernes praksisnære pædagogiske og didaktiske kompetencer i tæt samarbejde med undervisere, ledere og administrativt personale.

 

Du vil få mulighed for at præge stillingen og den måde, opgaverne løses på, da der er tale om en ny funktion og da det er vigtigt for os, at Learning Labs ydelser løbende udvikles. Vi vil se frem til dine input, der kan styrke vores fælles indsats i teamet, som blev oprettet for ca. 1 år siden.

 

Dine nærmeste kolleger i teamet er en konsulent til læringsteknologisk udvikling, en konsulent til pædagogisk og didaktisk udvikling samt en konsulent til lektorkvalificeringsforløbet.

 

Learning Lab er placeret i den tværgående enhed Forskning, Karriere & Relationer i Guldbergsgade på Nørrebro, men du vil bevæge dig mellem alle vores lokationer. Ansættelsen er på fuld tid, og løn-, pensions- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. 

 

Din rolle

 

For at gøre labs til en essentiel del af KEAs uddannelser, vil vi styrke KEAs portefølje af laboratorier i følgende overordnede lab-typer:  

Vores labs – som kan være fysiske eller virtuelle - skal ligeledes fungere som videnhubs, hvor studerende, undervisere og virksomheder kan eksperimentere, udvikle, simulere og træne, og hvor events kan afvikles og samarbejdspartnere kan inviteres ind.

 

Som lab-konsulent bliver det din opgave, at:

 

Du vil desuden være Learning Labs repræsentant i det koordinerende Lab-råd, som bliver ledet af en uddannelseschef og som yderligere består af en Lab-ansvarlig medarbejder fra Facility & IT samt fire lab-managers, som er forankret i KEAs programområder.

 

Du skal ikke bare vide, du skal kunne.

 

Vi forventer, at du har relevant erfaring fra arbejdet med/i labs, værksteder eller lignende samt kendskab til pædagogiske og didaktiske teorier og metoder fra din uddannelse, som gerne er på kandidat- eller masterniveau.

 

Du har erfaring med at tilrettelægge og udføre forløb, og bruger dine strukturerede arbejdsmetoder til at planlægge, koordinere og samle trådene.

 

Du har meget stærke relationelle kompetencer og begår dig nemt på tværs af forskellige afdelinger, fagligheder og organisationsniveauer. Er opsøgende og vil understøtte de forskellige behov på uddannelserne.

 

Du er en stærk formidler, både skriftligt og mundtligt, og kan gøre det i en læringskonstekst.

 

Generelt går du til arbejdet med en positiv indstilling og tager ansvar for både de større linjer og de praktiske opgaver, som er en del af arbejdet som konsulent i Learning Lab.

 

Er du også drevet af handlekraft? Så vil du passe godt ind på KEA. Hvis du vil vide lidt mere om, hvad vi mener, så se denne korte film om vores strategi – drevet af handlekraft.

 

Klar til nye udfordringer på KEA?

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Karriere og Relationer, herunder Learning Lab, Eva Valcke på telefon 5164 9893.

 

Ansøgningsfristen er den 22. januar 2021.

 

Klik på søg-knappen nedenfor og send din ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer.  

 

Vi forventer, at samtalerne afholdes i uge 5 og 6. 

  

KEA arbejder bevidst og målrettet på at rekruttere medarbejdere, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.