Docent med speciale i forretningsmodeller med fokus på cirkulær-økonomi til KEAs designuddannelser

 

Har du styr på bæredygtige forretningsmodeller inden for design og business, og har du lyst til at omsætte projektresultater i KEAs designuddannelser og formidle dem til de professioner, KEA uddanner til? 

 

Med denne nyoprettede docentstilling tages endnu et vigtigt skridt i retning af at styrke KEAs profil i krydsfeltet mellem design og business. Stillingen vægter det forretningsmæssige, herunder særligt cirkulær økonomi, og nye bæredygtige forretningsmodeller.  

 
Du har en relevant ph.d.-grad eller tilsvarende uddannelsesniveau og har tillige brancheerfaring, som giver dig et højt kompetenceniveau inden for fx kommunikationsdesign, design thinking, service design, og lean start-up. Måske har du erfaring fra et designbureau eller en kommerciel udviklingsafdeling, hvor du har opnået erfaring med forretningsudvikling, bæredygtige værdikæder eller lign.  
 

Strategisk arbejde med KEA Designs projektportefølje 

En vigtig opgave for dig som docent i denne stilling bliver at drive processer, der udvikler de indsatsområder, som udstikker retningen for den faglige udvikling. I forlængelse heraf vil du sikre, at projektporteføljen understøtter retningen. Til dette arbejde får du brug for organisatorisk tæft og du skal være vant til at arbejde strategisk.  
 

Du kommer også til at arbejde med, hvordan cirkulær økonomi og værdikæder bliver en del af projekterne samtidig med at KEAs tre pejlemærker bæredygtighed, forretning og teknologi bliver bærende elementer i projektporteføljen. Idet KEA med denne stilling ønsker at styrke forretningselementet på designuddannelserne, får du stor mulighed for at sætte dit aftryk her. 

 

KEA er pt. Lead på et Interreg-projekt og deltager i Horizon 2020-projekter, og har part i endnu flere FoU- projekter, hvoraf de fleste er mindre og/eller kortvarige. En af dine opgaver bliver at løfte projekterne højere op på frascati-klingen og udvide projekterne med samarbejder på tværs af KEA eller med eksterne partnere - herunder hjemtagning af eksterne midler. 

 
Derfor søger vi en docent, der vil:  

Du bliver ansat i afdelingen for Forskning & Innovation med reference til F&I-chefen. Du får rig mulighed for tværgående samarbejde og sparring som en del af docent-teamet, der også arbejder tæt sammen med afdelingens konsulenter. 

 

I det daglige vil du have bred kontakt på KEA. Du vil således både arbejde sammen med KEA Designs adjunkter, lektorer, uddannelsesledelsen samt den docent og konsluent, der er tilknyttet fra F&I. Derudover vil du også arbejde på tværs -fortrinsvis med projekter, der styrker det forretningsmæssige element i KEAs strategi.  

 

Om dig 

Idet KEA Design har uddannelser inden for sustainable fashion tech, kommercielle smykker, marketing, branding, kommunikation, fashion management og entreprenørskab forventer vi ikke, at du fagligt dækker alle områderne. Derimod er det et krav, at du har erfaring med nytænkende, innovative og  bæredygtige forretningsmodeller og kan bringe dem i spil - primært på designuddannelserne men også på tværs af KEA. 

 
Du er opsøgende og en dygtig netværker, der øjner mulige samarbejdsflader, hvilket gør dig i stand til at skabe fælles fodslag på tværs på KEA og med andre fagligt beslægtede uddannelsesinstitutioner og relevante virksomheder.  

 

Læs mere 

Hvis du har interesse for stillingen, kan du læse mere om både stillingen og kvalifikationskrav på www.kea.dk/docent.  

 

Når du er klar til at søge 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte F&I chef Anne Kahr Hällman på tlf. 6064 3940 og på mail ankh@kea.dk

 

Ansøgningsfristen er den søndag d. 30. maj 2021, hvorefter ansøgningerne evalueres og udvalgte ansøgninger, som bedst lever op til de opstillede kriterier, vil blive sendt til bedømmelse i bedømmelsesudvalg.  

  

Vi forventer, at samtaler afholdes i uge 32 2021.  

 

Klik på søg-knappen neden for og send din ansøgning, CV og anden relevante dokumentation.  

  

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2021. 

  

På KEA får du en arbejdsplads med kollegaer, som tilsammen byder på et bredt udvalg af baggrunde, faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi opfordrer alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.