Docent med speciale i Industri 4.0 automation og nye produktionsmetoder til KEA Tekniks uddannelser

 

Kender du tendenserne fra Industri 4.0 og har du lyst til sammen med KEA Tekniks adjunkter og lektorer at drive forsknings- og udviklingsprojekter, der kan udvikle KEAs uddannelser og har et tilbageløb af viden til de brancher, KEA uddanner til? 

 

Som KEA Tekniks docent får du en vigtig rolle i at sikre, at udviklingen inden for industri 4.0 løbende integreres i KEA Tekniks uddannelser. Vægten ligger på, hvordan den teknologiske udvikling kan bidrage til, at den grønne omstilling bliver attraktiv for relevante brancher.  

 

En brobygger imellem faglig viden og erfaringer fra praksis 

Vi søger en docent med en ph.d.-grad eller tilsvarende uddannelsesniveau inden for Industri 4.0. I tillæg hertil forventer vi, at du har praktisk erfaring inden for området. Du kan have opnået din erfaring fra en produktionsvirksomhed, en relevant GTS eller lign, hvor du f.eks. har arbejdet med automatisering, IOT eller teknologisk integration i produktion. 

 

Du kommer til at arbejde med at udvikle projektmiljøet på KEA Teknik. Det indebærer både at styre leverancerne i større projekter med eksterne partnere og initiering af små projekter på de enkelte uddannelser.  

 
Pt. er KEA Teknik eksempelvis involveret i Made Fast under Manufactoring Denmark (MADE) sammen med bl.a. DTU og Force Technology. Her bliver din rolle, at bidrage med din faglighed og din erfaring, men også at sparre med de fire-fem undervisere, der bliver tilknyttet projektet. Derfor skal du se dig selv som brobygger imellem høj faglighed og erfaringer fra praksis. Derfor er det en fordel, hvis du snarere motiveres af at spille dine kollegaer gode end af at fordybe dig i akademiske dilemmaer. 

 
Opsummerende søger vi dermed en docent, der vil: 

Du bliver ansat i afdelingen for Forskning & Innovation med reference til F&I-chefen. Du får rig mulighed for tværgående samarbejde og sparring som en del af docent-teamet, der også arbejder tæt sammen med afdelingens konsulenter.  

 

Om dig 

KEA Teknik har en bred uddannelsesportefølje: Automationsteknolog, El-installatør, Energiteknolog, Energimanagement, IT-teknolog, Produktionsteknolog,  Produktudvikling & Teknisk Integration og VVS-installatør. Derfor forventes det ikke, at du fagligt dækker alle uddannelserne. Derimod forventer vi, at du gennem eget netværk og KEAs kompetencer in-house kan bringe de faglige kompetencer, som du ikke selv besidder, i spil.  
 

På samme måde er det en vigtig del af stillingen, at du har og kan opbygge et stærkt netværk, der dækker alle KEA Tekniks uddannelser og er god til at samarbejde på tværs af både KEA og med eksterne samarbejdspartnere.  

 

Læs mere 

Hvis du har interesse for stillingen, kan du læse mere om både stillingen og kvalifikationskrav på www.kea.dk/docent.  

 

Når du er klar til at søge 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte F&I chef Anne Kahr Hällman på tlf. 6064 3940 og på mail ankh@kea.dk

 

Ansøgningsfristen er den søndag d. 30. maj 2021, hvorefter ansøgningerne evalueres og udvalgte ansøgninger, som bedst lever op til de opstillede kriterier, vil blive sendt til bedømmelse i bedømmelsesudvalg.  

  

Vi forventer, at samtaler afholdes i uge 32 2021.  

 

Klik på søg-knappen neden for og send din ansøgning, CV og anden relevante dokumentation.  

  

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2021. 

  

På KEA får du en arbejdsplads med kollegaer, som tilsammen byder på et bredt udvalg af baggrunde, faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi opfordrer alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.