Er du med til at digitalisere Danmark?

Har du været med til at sætte digitalisering på dagsorden i den private eller offentlige sektor? Har du deltaget i den forretningsmæssige side af digitaliseringsprojekter? Og kan du lide at formidle din viden på både dansk og engelsk? Så har du nu mulighed for at blive en del af KEA Digital, hvor du som underviser (adjunkt eller lektor) er med til at uddanne fremtidens medarbejdere på det digitale felt.

 

Om jobbet

Som underviser på KEA Digital får du mulighed for at bringe din faglighed i spil og bidrage til den videre udvikling af KEAs digitale uddannelser.

 

Du bliver tilknyttet professionsbacheloruddannelsen i Business Economics & IT. Her bliver du en del af et tværfagligt underviserteam, der arbejder tæt sammen med erhvervslivet. Sammen med teamet vil du tilrettelægge undervisningen, hvor din viden og praktiske erfaring omsættes til undervisningsforløb.

 

De faglige områder kan blandt andet være: Projektledelse, entreprenørskab, værdikæde eller det forretningsmæssigt perspektiv af digitalisering.

 

Det er en del af jobbet som underviser, at sikre at de studerende opnår professionelle såvel som akademiske kompetencer, der gør dem i stand til at gå direkte ud og arbejde efter endt uddannelse. Det opnår du blandt andet ved:

Der er tale om et job med store udviklingsmuligheder, både inden for dit faglige felt og din profession som underviser. Vi har en fleksibel arbejdsplads og stor selvbestemmelse kombineret med et herligt fællesskab.

 

Du vil primært undervise på vores uddannelsessteder, der ligger på Guldbergsgade, 2200 København N, hvor ca. 3.000 studerende har deres daglige gang. Her får du 18 dygtige underviserkolleger, og du vil referere til uddannelseschefen. Samlet på KEA Digital er der i alt 80 undervisere. Du vil opleve, at du bliver en del af et arbejdsmiljø med uformel omgangstone, et stærkt fagligt fællesskab og stor mulighed for faglig sparring med kolleger der – ligesom dig – brænder for deres fag.

 

Om dig
Vi forestiller os, at du har en uddannelsesbaggrund som cand. polit, cand.oecon cand.merc, cand.merc.it, cand.it eller tilsvarende, men det kan være at du har en helt anden baggrund. Det afgørende, er at du har været dybt inde i digitalisering og har en stor lyst til at formidle din viden. Det er derfor ikke et krav, at du tidligere har undervist, men du skal have gode formidlingsevner, som du kan sætte i spil i en læringssituation. Vi klæder dig løbende på til opgaven, og dit team vil hjælpe dig med at få en god start.

Vi søger flere profiler og du kan derfor have flere forskellige faglige baggrunder for at passe godt ind i dit kommende team.

 

Du har helt sikkert erfaring med nogle af nedenstående:

Derudover vægter vi, at:

Er du også drevet af handlekraft? Så vil du passe godt ind på KEA. Hvis du vil vide lidt mere om, hvad vi mener, så se denne korte film om vores strategi – drevet af handlekraft.

 

Klar til nye udfordringer på KEA?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Ola Pukki på mobil 2825 2165 eller mail opu@kea.dk.

 

Ansøgningsfristen er den 21. maj 2021.

 

Vi forventer at afholde samtaler løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt.

Ansættelse hurtigst muligt efter nærmere aftale.

Klik på søg-knappen nedenfor og send din ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer.

 

På KEA får du en arbejdsplads med kollegaer, som tilsammen byder på et bredt udvalg af baggrunde, faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi opfordrer alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

 

Ansættelse som adjunkt eller lektor

Er du ny i faget som underviser, ansættes du som adjunkt og vil deltage i KEAs adjunktforløb, som over fire år vil udvikle og styrke dine kompetencer med det formål at blive lektor. Der er tale om et struktureret og gennemprøvet forløb med stort fokus på din egen kompetenceudvikling, hvor du igennem bl.a. kurser og vejledning kvalificerer dig til at skrive din lektoranmodning. Dit udviklingsforløb til lektor er tilrettelagt, så du gennemfører det sammen med andre nye undervisere - som en integreret del af dine daglige opgaver.

 

Som adjunkt vil du deltage i KEAs adjunktforløb, der løber over fire år. Ansættelsen som lektor forudsætter en positiv lektorbedømmelse jf. bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering.

 

Hvis du har spørgsmål til lektorkvalificeringsforløbet, kan du læse mere på https://kea.dk/om-kea/job-på-kea (afsnit ”Undervisere”) eller kontakt uddannelseschef Ola Pukki, se kontaktinfo ovenfor.

 

Er du allerede lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, er det muligt at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse jf. kapitel 5 i bekendtgørelsen.

 

Uanset om du ansættes som adjunkt eller lektor, er jobbet en fuldtidsstilling. Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst, og stillingen er omfattet af bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur.