KEA søger undervisere til datamatikeruddannelsen

Det går stærkt inden for IT-branchen, og behovet for at ansætte IT-medarbejdere er stort og stadigt stigende. Datamatikeruddannelsen er en af ’hovedleverandørerne’ af medarbejdere til IT-branchen, og KEA starter hvert år syv hold studerende, som ønsker en karriere inden for IT-branchen.

 

Datamatikeruddannelsen er en 2 ½ års Applied Science-uddannelse med fokus på uddannelse af IT-professionelle inden for design og programmering af IT-systemer. Uddannelsen er attraktiv både blandt studerende og inden for IT-branchen.

 

KEA Digital søger på grund af øget aktivitet og pensionering undervisere, der har en kandidatuddannelse eller flere års erfaring som professionel inden for IT-branchen.

 

OM JOBBET

Som ansat vil du primært arbejde med undervisning, men du vil også deltage i forsknings- og/eller udviklingsprojekter. Hvis du har mange års erfaring som IT-professionel, kan jobbet give dig en unik mulighed for at udvikle dine evner til formidling samt til at forny dine faglige kompetencer som IT-professionel. Jobbet giver en mulighed for fordybelse, som kan være vanskelig at opnå som IT-professionel.

 

Vi søger undervisere, som kan dække uddannelsens kerneområder, nemlig programmering og systemudvikling. Frem for alt skal du kunne arbejde med at skabe god sammenhæng mellem kerneområderne gennem løsning af praksisnære og for de studerende vedkommende problemstillinger.

 

Som ansat varetager du opgaver inden for undervisning, udvikling og relationsarbejde. Opgaverne er relaterede til og understøtter hinanden, så dit arbejde udgør en meningsfuld helhed.

 

Som underviser vil du indgå i et team af undervisere, som i fællesskab tilrettelægger de studerendes læringsforløb som et sammenhængende, meningsfyldt og motiverende forløb.

 

OM DIG

Du kan have mange forskellige profiler, som er interessante for os. Du kan være nyuddannet kandidat inden for IT-området, eller du kan have arbejdet mange år inden for branchen som udvikler eller konsulent. Det afgørende for os er, at du syntes, det er motiverende og attraktivt at være med til at uddanne IT-professionelle. Kommer du med begrænset praktisk erfaring, er det afgørende for os, at du ønsker at omsætte teoretisk viden til praksisbaseret undervisning. Vi ser gerne, at du har erfaring med undervisning, men det er ingen betingelse. Herudover lægger vi vægt på, at du:

VI TILBYDER

En givende hverdag på et spændende, visionært og primært teknisk erhvervsakademi, hvor der er plads til, at du både kan udvikle og bringe din faglighed og erfaring i spil. Ligesom IT-branchen er i stadig og hastig udvikling, er uddannelsen i stadig bevægelse både fagligt og pædagogisk. Du vil derfor opleve et miljø med mange forskellige typer kollegaer, hvor vi værdsætter og giver plads til forskellighed, men altid med de studerendes læring i fokus. Du vil også opleve et kollegialt miljø med stort fagligt og pædagogisk engagement, og hvor man frem for alt altid er parat til at hjælpe hinanden. Din daglige arbejdsplads vil være på Nørrebro i et urbant miljø ved Guldbergsgade, hvor du bliver en del af KEA Digital med ca. 80 ansatte undervisere og ledere. Din primære beskæftigelse vil være på datamatikeruddannelsen med ca. 20 ansatte, men med mulighed for også at undervise på bl.a. professionsbachelor i softwareudvikling og på efter- og videreuddannelse inden for informationsteknologi.

 

"At blive underviser var et personligt og aktivt tilvalg. Som cand.IT og softwareudvikler har jeg længe haft en lille - men intens - lyst til at udvikle mennesker i stedet for software. Efter kun 10 måneder er jeg allerede blevet forelsket i jobbet. Underviserrollen har været noget af det mest krævende, jeg endnu har prøvet, men samtidigt også den sjoveste, mest tilfredsstillende og personligt udviklende proces jeg har været igennem.

 

Som adjunkt bliver jeg undervist i didaktik og mærker en konstant faglig udvikling - både som underviser og også som udvikler. På KEA er jeg medskaber af uddannelsen og har bragt min faglighed i spil på en helt ny måde sammen med dygtige og dedikerede kollegaer."

 

Nicklas Frederiksen, Adjunkt


VILKÅR
Ansættelsen er på fuld tid. Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Du bliver omfattet af stillingsstruktur for erhvervsakademier som adjunkt/lektor. Hvis du ikke allerede er lektor, vil du indgå i et adjunktforløb, der tilpasses de behov for kompetenceudvikling, som du har i forhold til at varetage den nye rolle som underviser. Efter max. fire år som adjunkt skal du anmode om at blive lektorbedømt.
 
ER DU KLAR TIL NYE UDFORDRINGER HOS KEA?

Er du interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at kontakte uddannelseschef Lars Bogetoft på tlf. 51850497 eller e-mail LARB@kea.dk for en fortrolig og uformel samtale om stillingen.

 

Vælger du at søge, så send din ansøgning, CV, eksamensbevis samt dokumentation for relevant erhvervserfaring via nedenstående link senest den 3. december 2021 kl. 12.00.
 
Der afholdes ansættelsessamtaler løbende, hvorfor du opfordres til at søge hurtigst muligt.
 
Stillingen ønskes besat senest 1. februar 2022.