KEA søger studie- og karrierevejleder

Er du begejstret for at vejlede studerende og støtte deres uddannelsesforløb bedst muligt? Så søger KEAs studie- og karrierevejledning hermed en dygtig, ny medarbejder, som måske kunne være dig.

 

OM JOBBET

Konkret arbejder studie- og karrierevejlederne med vejledning af både igangværende studerende og ansøgere til KEAs fuldtidsuddannelser. I dagligdagen prioriterer vi de studerendes individuelle behov højt og står derfor til rådighed for personlige, professionelle samtaler, ligesom vi til stadighed arbejder med rammerne herfor. Desuden arbejder vi med kollektive tilbud – bl.a. i form af studiestøttende aktiviteter tilrettelagt i samspil med undervisere og kollegaer i Studieservice.

 

Ud over vores faste vejledningstilbud arbejder vi med forskellige særlige tiltag, ofte med en projektagtig karakter, ligesom vi er optaget af nye formater for vejledning – ikke mindst inden for det digitale område.

 

Stillingen som studie- og karrierevejleder rummer:

 

OM DIG

Stillingen som studie- og karrierevejleder kan være noget for dig, hvis du er:

Det er en fordel, hvis du har gennemført uddannelse i vejledning på diplom- eller masterniveau. Og det er yderligere fordelagtigt, hvis du har kendskab til erhvervsakademierne og KEAs uddannelser samt den type studerende, vi tilbyder uddannelse til.

 

VILKÅR

Der er tale om en fast stilling på fuld tid, 37 timer ugentligt, som søges besat snarest muligt - pr. 1. februar 2022 eller før.

 

I KEAs studie- og karrierevejledning arbejder i forvejen fire medarbejdere med dette fagområde. Funktionen er organiseret i enheden KEA Økonomi, HR & Studieadministration. Der samarbejdes tæt med andre specialer i KEA, som har de studerendes forløb, læringsudbytte og trivsel i centrum.

 

ER DU KLAR TIL NYE UDFORDRINGER HOS KEA?

Har stillingen fanget din interesse, så send din ansøgning, CV, eksamensbevis samt dokumentation for relevant erhvervserfaring via nedenstående link senest søndag den 12. december 2021 kl. 12.00.

 

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Per Gad-Hansen på pegh@kea.dk

 

KEA arbejder bevidst og målrettet på at rekruttere medarbejdere, som samlet repræsenterer et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

 

OM KEA
KEA uddanner kompetente og ambitiøse studerende inden for teknologi og business på programområderne KEA Teknik, KEA Design, KEA Digital, KEA Byg og KEA Kompetence. Uddannelserne har dybe rødder i praksis og et højt fagligt niveau, der gør KEAs dimittender eftertragtede på et globalt orienteret arbejdsmarked. Uddannelserne er på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau og udbydes som fuldtids- og/eller deltidsuddannelser. KEA har mere end 450 medarbejdere og 10.000 studerende i alt. Du kan følge KEA på TwitterLinkedIn og Facebook.