Arkitekt med passion for branchens udvikling

 

Vil du være med til at uddanne byggebranchens næste generation af bygningskonstruktører og påvirke fremtiden i branchen?

 

KEA – Københavns Erhvervsakademi – uddanner morgendagens bygningskonstruktører med et optag på 560 nye studerende årligt. Som underviser på uddannelsen har du muligheden for at give din erfaring videre og se den gro.

 

På KEA uddanner vi studerende med den tilgang, at de skal ikke kun vide; de skal kunne. Uddannelserne er bygget op af både teori og praksis, og de studerende lærer om byggeprocessen fra tegnebordet til byggepladsen.

 

Uddannelsen spænder over alle byggeriets projekteringsfaser fra forslag, myndighedsprojekt til udbud og udførelse. Hvilke fag du helt præcist kommer til at undervise i, tilpasser vi, så din baggrund, viden og erfaring kommer bedst muligt til sin ret.

 

Som underviser på KEA får du mulighed for at have indflydelse på udviklingen i byggeriet, vedr. materialevalg, bæredygtighed, politisk, mv. Du er med til at skabe løsninger, og bliver involveret, så du kan være med til at præge udviklingen af, hvilke kompetencer dimittenderne skal træde ud på arbejdsmarkedet med.

 

På KEA bliver du en del af et stærkt fagligt fællesskab. Undervisningsteamet har høj faglighed, bred viden og solid erfaring inden for det byggefaglige felt. Du deltager i udviklingen og gennemførelsen af uddannelserne i tæt samarbejde med teamet, dit netværk i byggebranchen samt samarbejdspartnere lokalt og globalt.

 

Du vil planlægge undervisningsforløb med tilhørende undervisningsmateriale i samarbejde med faggrupper/underviserteams om projekteringsydelser. Derudover vil du løbende arbejde med og dokumentere en stærk kobling til branchen lokalt og globalt gennem bl.a. deltagelse i relevante faglige netværk, virksomhedsbesøg, konferencer og seminarer. Desuden giver stillingen mulighed for efter-/videreuddannelse.

 

Du vil opleve, at stillingen giver gode muligheder for selv at planlægge en større del af sin arbejdstid ud over selve undervisningen. Der er mulighed for at aftale, om stillingen skal være 37 t/uge eller mindre.

 

På KEA arbejder vi under strategien ”drevet af handlekraft” med fokus på bæredygtighed, teknologi og forretning. Se, hvad vi mener her.

 

Læs mere om uddannelsen til bygningskonstruktør på kea.dk/bk, hvor du kan finde bl.a. studieordning, fagbeskrivelser og høre, hvad de studerende siger om uddannelsen og hvad de vil bruge den til, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.

 

Din baggrund og kompetencer

Vi forventer, at er uddannet arkitekt og har erfaring fra rådgiverbranchen. Det er ikke et krav, at du har undervist tidligere - det vigtigste er, at du har lyst til at omsætte din viden og dine erfaringer til praksisbaseret undervisning, og vil udvikle dig i rollen.

 

Du er udviklingsorienteret og vil føle dig godt tilpas i en rolle, hvor du kan arbejde med viden, der er relevant både nu og i et fremtidsperspektiv. Det falder dig naturligt at følge med i brancheudviklingen - du har indsigt, men også holdninger og vil gerne præge udviklingen.

 

Ud over branchens udvikling har du fokus på din egen udvikling og søger ofte ny viden til udvikling af egne kompetencer og faglighed. Generelt befinder du dig godt i et miljø med vidensudveksling og stor faglig passion.

 

Derudover vægter vi:

Har vi fanget din interesse?

Send os din ansøgning, CV og eksamensbevis via nedenstående link eller kontakt os for at høre mere: Du er velkommen til at kontakte uddannelseschefer Louise Boel, tlf. 23490952/ mail loub@kea.dk eller Jacob Krøyer, tlf. 2362 3949/mail jaol@kea.dk eller Claudio Testa, tlf. 20282422/mail cst@kea.dk.

 

Ansøgningsfristen er den 30. august 2022. Vi forventer, at invitere til samtaler løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt.

 

På KEA får du en arbejdsplads med kollegaer, som tilsammen byder på et bredt udvalg af baggrunde, faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi opfordrer alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

 

Ansættelse som adjunkt eller lektor

Er du ny i faget som underviser på et erhvervsakademi, ansættes du som adjunkt og vil deltage i KEAs adjunktforløb. Dit kompetenceudviklingsforløb er tilrettelagt, så du gennemfører det sammen med andre adjunkter - som en integreret del af dine daglige opgaver inden for din arbejdstid.

 

Der er tale om et struktureret og gennemprøvet forløb med stort fokus på din egen kompetenceudvikling, hvor du bl.a. vil deltage i kurser og vejledning, som over fire år vil udvikle og styrke dine kompetencer som underviser. Forløbet kvalificerer dig til at skrive din anmodning om efterfølgende ansættelse som lektor.

 

Hvis du har spørgsmål til din kompetenceudvikling som underviser eller til lektorkvalificeringsforløbet, kan du læse mere på https://kea.dk/om-kea/job-på-kea eller kontakt uddannelsescheferne på de byggefaglige uddannelser på KEA, se kontaktinfo ovenfor.

 

Ansættelsen som lektor forudsætter en positiv lektorbedømmelse, se mere info herom på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673. Er du allerede lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, er det muligt at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse jf. kapitel 5 i bekendtgørelsen.

 

Uanset om du ansættes som adjunkt eller lektor følger løn-, pensions- og ansættelsesvilkår gældende overenskomst, og du bliver omfattet af stillingsstruktur for erhvervsakademier som adjunkt/lektor. Se mere på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458