Bygningskonstruktør med erfaring fra projektering

 

Har du en bred forståelse af byggeriets projekteringsfaser og interessenter både i forhold til nybyggeri og renovering- og transformationsopgaver?

 

KEA – Københavns Erhvervsakademi – uddanner morgendagens bygningskonstruktører med et optag på 560 nye studerende årligt. Som underviser på uddannelsen har du muligheden for at give din erfaring videre og se den gro.

 

Uddannelsen til bygningskonstruktør klæder de studerende på til at tage en rolle, hvor de kan koordinere og lede de mange tekniske og administrative aktiviteter i byggeprocessen. Som underviser vil du bibeholde dine relationer til erhvervslivet og holde dig opdateret på udvikling og trends, som kan bidrage yderligere til de studerendes læring og udvikling.

 

Uddannelsen spænder over alle byggeriets projekteringsfaser fra forslag, myndighedsprojekt til udbud og udførelse. Hvilke fag du helt præcist kommer til at undervise i, tilpasser vi, så din baggrund, viden og erfaring kommer bedst muligt til sin ret.

 

Som underviser på KEA vil du beskæftige dig med byggefaglig viden i et udviklingsperspektiv. Du får mulighed for at have indflydelse på udviklingen i byggeriet med viden der er fremtidsrettet. Du vil have hands-on på den udvikling der sker nu og den, der vil ske i fremtiden. Du vil planlægge undervisningsforløb med tilhørende undervisningsmateriale i samarbejde med faggrupper/underviserteams om projekteringsydelser.

 

Du bliver en del af et undervisningsteam med høj faglighed, bred viden og solid erfaring inden for det byggefaglige felt. Du deltager i udviklingen og gennemførelsen af uddannelserne i tæt samarbejde med teamet, dit netværk i byggebranchen samt samarbejdspartnere lokalt og globalt. Desuden giver stillingen mulighed for efter-/videreuddannelse og der er god mulighed for at have indflydelse og planlægge sit arbejde.

 

Læs mere om uddannelsen til bygningskonstruktør på kea.dk/bk, hvor du kan finde bl.a. studieordning, fagbeskrivelser og høre, hvad de studerende siger om uddannelsen og hvad de vil bruge den til, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.

 

På KEA arbejder vi under strategien ”drevet af handlekraft” med fokus på bæredygtighed, teknologi og forretning. Se, hvad vi mener her.

 

Din baggrund og dine kompetencer

Vi forventer, at du er uddannet bygningskonstruktør og har erfaring fra rådgiverbranchen. Det er ikke et krav, at du har undervist tidligere - det vigtigste er, at du har lyst til at sætte din viden og dine erfaringer i spil – og udvikle både dig selv og morgendagens bygningskonstruktører.

 

Derudover vægter vi:

Har vi fanget din interesse?

Send os din ansøgning, CV og eksamensbevis via nedenstående søg-knap eller kontakt os for at høre mere: Du er velkommen til at kontakte uddannelseschefer Louise Boel, tlf. 23490952/ mail loub@kea.dk eller Jacob Krøyer, tlf. 2362 3949/mail jaol@kea.dk eller Claudio Testa, tlf. 20282422/mail cst@kea.dk.

 

Ansøgningsfristen er den 30. august 2022. Vi forventer, at invitere til samtaler løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt.

 

På KEA får du en arbejdsplads med kollegaer, som tilsammen byder på et bredt udvalg af baggrunde, faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi opfordrer alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

 

Ansættelse som adjunkt eller lektor

Er du ny i faget som underviser på et erhvervsakademi, ansættes du som adjunkt og vil deltage i KEAs adjunktforløb. Dit kompetenceudviklingsforløb er tilrettelagt, så du gennemfører det sammen med andre adjunkter - som en integreret del af dine daglige opgaver inden for din arbejdstid.

 

Der er tale om et struktureret og gennemprøvet forløb med stort fokus på din egen kompetenceudvikling, hvor du bl.a. vil deltage i kurser og vejledning, som over fire år vil udvikle og styrke dine kompetencer som underviser. Forløbet kvalificerer dig til at skrive din anmodning om efterfølgende ansættelse som lektor.

 

Hvis du har spørgsmål til din kompetenceudvikling som underviser eller til lektorkvalificeringsforløbet, kan du læse mere på https://kea.dk/om-kea/job-på-kea eller kontakt uddannelsescheferne på de byggefaglige uddannelser på KEA, se kontaktinfo ovenfor.

 

Ansættelsen som lektor forudsætter en positiv lektorbedømmelse, se mere info herom på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673. Er du allerede lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, er det muligt at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse jf. kapitel 5 i bekendtgørelsen.

 

Uanset om du ansættes som adjunkt eller lektor følger løn-, pensions- og ansættelsesvilkår gældende overenskomst, og du bliver omfattet af stillingsstruktur for erhvervsakademier som adjunkt/lektor. Se mere på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458