AspIT-Sønderjylland søger udviklings- og kvalitetsorienteret lærer

AspIT er den erhvervsrettede IT-uddannelse for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse, hvis formål er, at unge IT-talenter opnår beskæftigelse inden for IT-området. Der er i dag ca. 350 elever på AspIT´s 10 afdelinger fordelt over hele landet.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling i et engageret og højt fagligt miljø inden for IT-undervisningsområdet.

Vi søger derfor en udviklings og kvalitetsorienteret lærer, hvor den ideelle ansøger har flere af nedenstående kvalifikationer og reelle kompetencer:

 

• Undervisningserfaring, gerne inden for erhvervsskole systemet.

 

• Formel uddannelse inden for undervisning og/eller IT – f.eks. lærer med specialiseret undervisningskompetence i IT

 

• Du skal primært arbejde med de unge indenfor deres ”Fokuserede talent”. Du har derfor en generel og bred indsigt i IT fagområdet,men er ikke nødvendigvis specialist.

 

De unge dygtiggør sig indenfor et eller flere af fagområderne Teknik, Programmering, Visualisering eller IT sikkerhed.

Du skal derfor sammen med dine IT specialiserede fagkollegaer guide og støtte de unge i at blive endnu dygtigere samtidig med, at den enkelte unges individuelle personlige og erhvervsmæssige mål og kompetencer afdækkes og udvikles.

 

Som vores nye kollega har du selvfølgelig gode kommunikations-, relations- og samarbejdskompetencer, og du behersker dansk på højt niveau såvel mundtligt som skriftligt.

 

Alle vore elever er optaget på uddannelsen på baggrund af deres store interesse for IT.

 

Du er klar til at blive udfordret pædagogisk og didaktisk – og det er ikke et problem for dig.

Du brænder nemlig for at arbejde sammen med unge mennesker i deres dannelsesproces og sammen med dem i uddannelsen.

Du er netop den, der professionelt arbejder med målene, rammerne og det faglige indhold sammen med den enkelte elev, så han kan skabe sig et solidt fundament for en fremtid inden for IT-området.

Du behøver ikke på nuværende tidspunkt at have indsigt i autismeområdet, men du er parat til at sætte dig ind i det – vi sørger selvfølgelig for den nødvendige efteruddannelse.

 

Du kan læse meget mere om AspIT på www.aspit.dk.

 

Domicil: Aabenraa

Tiltrædelse: 1. august 2018

Ansøgningsfrist: 4. juni 2018

Ansættelsessamtale: 19. juni 2018

 

Løn og pension iht. overenskomst med HL.

Oplysninger om ansættelsesvilkår og svar på evt. andre spørgsmål fås ved henvendelse til Uddannelseschef Ole Bay Jensen på tlf.: 72 16 27 99.