Økonomi- og kundechef

Bliv chef for 15 medarbejdere i Økonomi, Kommunikation og Kundeservice, som skal blive endnu bedre til at bruge hinandens fagligheder. Vi vil nemlig gerne optimere vores arbejde med at levere drikkevand, rense spilde­vand og sørge for affald og genbrug i Haderslev Kommune.

 

Kom med om bord, og bliv en proaktiv medspiller i den strategiske udvikling af Provas. Du bliver en del af chefteamet og refererer til direktøren. Opgaverne er afvekslende og udfordrende, og du går ansvarligt og struktureret til dem. Du kommer i mål, også når opgaveløsningen involverer samarbejde med andre afdelinger og eksterne parter. For du har blik for, at du som chef kun lykkes via andre.


Vores forventninger til dig
Du har stærke økonomiske og administrative kompetencer og kendskab til IT, kundeservice, HR, kommunikation, jura og bestyrelsessupport. Det er ganske vist en del, men du skal også stå i spidsen for sammenlægning, drift og udvikling af vores nye afdeling, Økonomi og Kunder, der skal styrke den fælles resultatskabelse. Det er en fordel, hvis du har kendskab til vandsektorloven og områdets økonomiske reguleringer.

 

Du er formentlig uddannet HD-R, cand.merc. eller tilsvarende og erfaring med administration samt økonomi og/eller revision. Vi kan godt leve med, at du ikke har erfaring fra forsyningsområdet.

 

Vi ser til gengæld helst, at du har erfaring med ledelse fra en lignende stilling og kan sætte dine ledelsesmæssige kompetencer i spil. Du har altid fokus på udvikling af dit personlige og teamrelaterede lederskab – og motiveres af at udvikle dette i fællesskab med dine kolleger. Du skal kunne motivere og involvere afdelingens medarbejdere. Provas lægger vægt på, at medarbejderne bringes stærkt i spil, og at deres faglige og personlige kompetencer løbende udvikles.

 

Du er en synlig leder, og din personlige ledelsesstil involverer en anerkendende dialog, både med medar­bejdere og andre ledere. Du går forrest og viser vejen, udviser positivt engagement, en uhøjtidelig omgangsform og en god situa­tionsfornemmelse. Du har stærke analytiske evner, kommunikerer kompetent og har gennem­slagskraft, når komplekse økonomiske og administrative problemstillinger skal formidles, så alle er med.  

 

Nogle af dine nye opgaver
Vores nye økonomi- og kundechef skal understøtte, at Provas som offentligt selskab driver en omkostningseffektiv kerneforretning. Du skal varetage budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse, og du skal medvirke til at sikre solid drift via kvalificeret ledelsesinformation og rapportering. Vi har brug, at du kan anvende din økonomiske indsigt i den strategiske udvikling af selskabet, herunder strategi vedrørende likviditet, finansiering, skat og belåning. Da vi er under­lagt vandsektorloven, skal du medvirke til, at vi overholder Forsyningssekretariatets indtægtsrammer og realiserer deres effektiviseringskrav.

 

Løn og ansættelsesvilkår afspejler kravene til stillingen og forhandles på baggrund af erfaring og kvalifikationer med afsæt i KL’s chefoverenskomst.

 

Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøg via linket nederst på siden senest onsdag 5. juni 2019 kl. 12.00. Vi afholder 1. samtale 11. juni og 2. samtale 24. juni 2019. Kandidater skal være indstillet på at blive testet mellem samtalerne ved Crone Consultings foranstaltning i København.

 

Spørgsmål og yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Esge Homilius, Provas, tlf. 23 62 98 82 eller konsulent Niels Crone Madsen, Crone Consulting, tlf. 23 32 31 03. 

 

Se en uddybende stillings- og personprofil samt yderligere information på hhv. www.provas.dk og www.croneconsulting.dk.

 


 

Provas er en non-profit-organisation med godt 70 ansatte. Vi sørger for rent drikkevand i Haderslev Kommune. Vi sørger også for, at kloakkerne fungerer, så spildevandet kan blive ledt ned på vores rensningsanlæg og renset for diverse efterladenskaber. Skraldet tager vi også, og så driver vi tre genbrugspladser, hvor vi hjælper vores kunder med at sortere og genbruge affald. 

Vi er født med et stort samfundsansvar: Vi bidrager til vores kunders sundhed og levevilkår ved at sikre fundamentale funktioner i det moderne samfund - og vi imødekommer fremtidens klimaudfordringer i vores løsninger. Vi gør en forskel i det samfund, vi er en del af, og det er vi stolte af.