Uopfordret ansøgning - underviser på htx

Indledning

Uopfordret ansøgning – underviser på htx

Du har her mulighed for at sende en uopfordret ansøgning til Syddansk Erhvervsskole, hvis du ønsker at blive underviser på Odense Tekniske Gymnasium eller Vejle Tekniske Gymnasium. Læs mere om uddannelserne på skolens hjemmeside sde.dk.

For undervisere på teknisk gymnasium er det et krav, at du har en akademisk baggrund i et eller flere af fagene. Vi foretrækker, at du har erfaring med at undervise, men det er ikke et krav. Efter ansættelsen skal du gennemføre pædagogikum, hvis du ikke allerede har denne. It er integreret i alle fag, så vi forventer, at du har et godt kendskab til området.

Relevante ledere på Vejle Tekniske Gymnasium og Odense Tekniske Gymnasium har mulighed for straks at se din uopfordrede ansøgning. Vi tillader os desuden at tage den i betragtning, hvis vi opslår en stilling, hvor dine kompetencer matcher. Vi gemmer din uopfordrede ansøgning i seks måneder.