Uopfordret ansøgning - underviser på erhvervsuddannelse

Indledning

Du har her mulighed for at sende en uopfordret ansøgning til Syddansk Erhvervsskole, hvis du ønsker at blive underviser på en erhvervsuddannelse. På skolens hjemmeside sde.dk kan du se, hvilke erhvervsuddannelser skolen udbyder.

Hvis du søger fastansættelse, skal du opfylde en række formelle krav til kompetencer og erfaring. Du skal have faglig uddannelse inden for det fagområde, som du underviser i suppleret med relevant uddannelse på videregående niveau og mindst 5 års relevant erhvervserfaring. Hvis du ikke allerede har de nødvendige, formelle kompetencer, skal du være indstillet på at videreuddanne dig efter ansættelsen.

Desuden skal du efter ansættelsen gennemføre pædagogisk uddannelse på diplomniveau.

Hvis du søger beskæftigelse som timelærer, skal du som minimum have relevant faglig uddannelse og praktisk erfaring, men det er en fordel hvis du kan opfylde de formelle krav beskrevet ovenfor.

Relevante ledere på skolen har mulighed for straks at se din uopfordrede ansøgning. Vi tillader os desuden at tage den i betragtning, hvis vi opslår en stilling, hvor dine kompetencer matcher. Bemærk i din ansøgning om du ønsker job i henholdsvis Vejle eller Odense eller måske er interesseret i begge steder. Vi gemmer din uopfordrede ansøgning i seks måneder.