Uopfordret ansøgning - stilling inden for pedel-, kantine- eller rengøringsfunktion

Indledning

Uopfordret ansøgning – pedeller, kantine og rengøring

Du har her mulighed for at sende en uopfordret ansøgning til Syddansk Erhvervsskole, hvis du ønsker et job som pedel, kantine- eller rengøringsmedarbejder. Relevante ledere på skolen har mulighed for straks at se din uopfordrede ansøgning. Vi tillader os desuden at tage den i betragtning, hvis vi opslår en stilling, hvor dine kompetencer matcher. Vi gør opmærksom på, at skolen ikke ansætter rengøringspersonale i Vejle, da vi her benytter ekstern leverandør. Vi gemmer din uopfordrede ansøgning i seks måneder.