Er du fysio- eller ergoterapeut? Har du lyst til at undervise?

 

Hvem er vi og hvordan arbejder vi?

I Efteruddannelsen på SOSU Syd har vi en fast stab af dygtige og engagerede undervisere, der varetager undervisningen på efteruddannelsesforløb inden for pædagogik, sundhed og omsorg. Det er undervisere, der f.eks. har en baggrund som fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, pædagog m.m. Du kan se vores uddannelser og kurser i efteruddannelseskataloget her. Ud over disse kurser, sælger vi også rigtig mange kurser til f.eks. kommunerne, jobcentrene og til regionen. Det kan være kurser i forflytning, rehabiliteringskurser, Klar-til-vikar kurser m.fl.

 

Vores efteruddannelsesforløb er tilrettelagt fleksibelt, så det passer til vores deltageres behov. Det betyder, at der både er undervisning, hvor deltagerne møder fysisk op på skolen, men der er også en del hybrid undervisning, hvor undervisningen er tilrettelagt, så det er sat sammen af online forløb, cases der skal løses ude i praksis, og fysisk fremmøde. Det er i vores dialog med praksis, at vi aftaler, hvordan kurserne bedst tilrettelægges, og den dialog er du som underviser en del af. Du behøver ikke at kunne det hele på forhånd, dét der er vigtigt er, at du har lyst til at undervise og at du har lyst til løbende at udvikle dig som underviser.

 

Om dig:

 

Om stillingen:

 

Om os:

Social- og Sundhedsskolen Syd er en selvejende erhvervsuddannelsesinstitution under staten med 115 ansatte. Vi arbejder helt overordnet med fire strategiske mål, der mærkes i skolens hverdag: Læring og innovation, Digitalisering og teknologi, Sundhed og fællesskaber samt Bæredygtighed. 

 

På SOSU Syd er der er en høj grad af fleksibilitet og medindflydelse i det daglige arbejde. Du bliver en del af et læringsmiljø, hvor vi udvikler, udveksler og afprøver nye ideer i forhold til opgaveløsningen, og hvor faglig sparring prioriteres højt.

 

Du kan læse mere om skolen på www.sosu-syd.dk

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Der er tale om en fast stilling på 30-37 timer ugentligt. Stillingen besættes pr. 1. august 2023 eller efter aftale.

 

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Vær opmærksom på, vi indhenter referencer og børneattest ved ansættelse.

 

Ansøgningsfrist:

Du sender din ansøgning med relevante bilag elektronisk via skolens hjemmesiden senest den 9. juni 2023, kl. 12.00.

 

Alle interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 27. juni 2023.

 

Vil du vide mere:

Hvis du synes, at det lyder spændende, og har du lyst til at vide mere, er du også velkommen til at kontakte:

 

Efteruddannelseschef, Vinnie Lerche på vl@sosu-syd.dk eller 23 80 98 52