Vi søger en dygtig gymnasielærer til at undervise i Matematik til Handelsgymnasiet i Næstved

Stillingen er en fastansættelse med start 1. august 2024 på fuld tid, med mulighed for pædagogikum.

 

Vores målsætning er at give skolens elever både uddannelse og dannelse som den bedste ballast for deres videre valg af uddannelse.

 

Vi skaber et godt og tilpas udfordrende uddannelsesmiljø for vores elever, hvor der også uden for skemaet er aktiviteter af både faglig og social karakter.

 

Vores studiemiljø er præget af faglig kvalitet, gensidig respekt og rummelighed, samt at vores lærere deltager i handelsgymnasiets sociale liv for at styrke fællesskabet og medvirke til, at skolen er et attraktivt og levende sted for vores elever at uddanne sig.

 

Om jobbet

Vi er et mindre handelsgymnasium med ca. 45 medarbejdere og ca. 600 elever.

 

Vi har et tæt samarbejde mellem ledelse, lærere og elever samt en kultur, hvor vi i gensidig respekt fremmer engagement, studiemiljø og den gode arbejdsplads.

 

Hvad kvalificerer dig til jobbet?

Vi forventer derudover, at du:

Har du lyst til dette, kan vi tilbyde:

Du bliver en del af ZBC med de mange fordele, der er forbundet med virksomheden. Vi er over 1000 medarbejdere, der med hver vores faglighed bidrager til, at vores godt 6.000 elever og kursister dagligt får en god faglig og social oplevelse.

 

Det er en styrke at have kollegaer med forskellige faglige og personlige baggrunde, og derfor vil du opleve, at vi hver dag arbejder for at spille hinanden gode, og at samskabelse på tværs af fagligheder er en stor del af vores hverdag og DNA på ZBC.

 

Ansættelse
Ansættelse er på fuld tid, og vi ser frem til at byde dig velkommen pr. 1. august 2024.

 

Ansættelse og aflønning jf. gældende overenskomst for Akademikere i Staten mellem Skatteministeriet og en række akademikerorganisationer.

 

Ansættelsesområdet er ZBC og primært tjenestested vil som udgangspunkt være på Handelsskolevej 3 i Næstved.

 

Som uddannelsesinstitution indhenter vi børneattest i forbindelse med en eventuel ansættelse.

 

Ansøgning
Har ovenstående job vakt din interesse? Så klik på knappen "Søg jobbet" nederst i stillingsopslaget og upload ansøgning, CV samt relevant uddannelsesdokumentation. Der modtages alene ansøgninger via link/formular i stillingsopslaget.
 

Vi skal have din ansøgning senest den 21. juni 2024. Ansøgninger modtages ikke efter ansøgningsfristens udløb.

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. juni 2024.

 

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. Vi lægger ved besættelsen af stillingen alene vægt på kvalifikationer og kompetencer. 

 

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte:
Mette Tram Pedersen, Rektor mtpe@zbc.dk tlf.  41721375

Jimmy Hass, Vicerektor Jihoh@zbc.dk, tlf. 51335456

 

 

Hvem er vi?
ZBC har over 6.000 årselever, cirka 1.000 ansatte, en omsætning på 710 millioner og adresser i 9 byer på Sjælland. Vi udbyder mere end 40 forskellige erhvervsuddannelser og har teknisk gymnasium og handelsgymnasium, ligesom vi tilbyder efter- og videreuddannelse inden for mange brancher. Derudover har vi mange faglige og sociale miljøer. Hos os er der fokus på den enkelte elev, men vi lægger også vægt på, at vores elever er en del af et stærkt fællesskab.

 

Selv om vi er en stor skole, er vores primære mission at bevare bredden i uddannelsestilbuddet og have en høj kvalitet i uddannelserne. Vores skole er også internationalt orienteret, så elever på alle uddannelser har mulighed for at komme i praktik i udlandet. Vi har samtidig fokus på, hvad ZBC’s arbejde betyder for vores samfund og ikke mindst for vores mange elever, kursister, samarbejdspartnere og virksomheder.

 

ZBC er UNESCO Verdensmålsskole
På ZBC uddanner vi til fremtiden, og vi er stolte over, at ZBC er UNESCO Verdensmålsskole. Med afsæt i et globalt netværk og med et stort fokus på at fremme bæredygtig udvikling globalt, nationalt og lokalt støtter vi vores elever og kursister i at blive reflekterende medborgere. Hver dag arbejder vi på forskelligvis med FN’s 17 verdensmål både i ZBC

 

ZBC
Vær med. Verden er til at forandre.