Adjunkt/lektor til undervisning i jordbrugsteknologer og professionsbachelorer i jordbrug