First slide image

Vi har udviklet et modul af workflows og services, der understøtter en fuld automatisering af dokumenthåndtering i forhold til HR-opgaver. Da alt foregår inden for rammerne af INNOMATE HR og ved brug af sikker login og krypterede adgange, er der fuld sikkerhed for personfølsomme data.

Følgende workflows indgår:

 1. Generér et dokument
  Generering af ansættelsesdokumenter ud fra egne skabeloner og med placering i medarbejderens filarkiv. Der er mulighed for at og sende dokumentet til godkendelse hos lederen, inden inden næste step.
 2. Send dokument til digital signatur
  Når dokumentet er klart, sendes det fra medarbejderens filarkiv til digital signatur hos medarbejderen og/eller ledelsen.
  Ikke blot dokumenter dannet af INNOMATE's dokumentgenerator kan sendes til digital signatur, men ethvert dokument i pdf-format.
 3. Send dokument til e-Boks
  Det signerede dokument eller et hvilket som helst andet dokument i pdf-format i medarbejderens filarkiv kan med et enkelt klik sendes videre til medarbejderens e-Boks. Medarbejderen orienteres herom pr. mail/sms.
 4. Generér et dokument og send det til e-Boks
  En to-i-én løsning med der både rummer oprettelsen af et dokument og videresendelsen til e-Boks. Løsningen kan f.eks. bruges til masseudsendelse af en orientering fra virksomheden, som man vil være sikker på at medarbejderne modtager.

Vi har i detaljer beskrevet modulet: læs mere her.

Da der i de sidste to workflows indgår fremsendelse af dokumenter til e-Boks, kræver det at virksomheden forinden har indgået aftale med KMD: læs mere her.

Derfor tilbyder vi modulet i to versioner:

 1. Den smalle løsning - kun med dokumentgenerering og digital signatur: workflow 1+2.
 2. Den fulde løsning.

Perspektiver

Pakken er vores bud på nogle enkle standard-løsninger, som man kan komme langt med i en virksomhed.

Derudover kan – næsten – alt kan lade sig gøre:

 • Workflowene kan tilpasses den enkelte virksomheds særlige behov og kan anvendes i mange sammenhænge – generering af kursusbeviser, udsendelse af advarsler og opsigelser m.m.
 • Det er er også muligt at kombinere og/eller indbygge funktionaliteten omkring dokumentgenerering, digital signering og fremsendelse til e-Boks i bestående workflows til f.eks. pre- og onboarding ved modtagelsen af en ny medarbejder.

Økonomi

Vi estimerer at skulle bruge 3t til opsætning af delmodul 1 (workflow 1+2) og 2t på opsætning af delmodul 2 (workflow 3+4). Se prisliste.

Størst usikkerhed omkring tidsforbruget er der til workflow 1, hvor der kan blive behov for at skræddersy særlige fletfelter til de mange individuelle oplysninger, der indgår i en ansættelseskontrakt, samt behov for særlige rettighedsregler.

Der er endvidere omkostninger forbundet ved brug af

Bestilling

Udfyld formularen og klik send. Af sikkerhedsmæssige årsager, vil vi - inden vi går i gang med opgaven - anmode om en bekræftelse af bestillingen.

Captcha kode

2018 Innomate