First slide image

Jobnet har meddelt os, at de ændrer deres importservice og at den gamle ophører pr. 5. marts i år.

Med den seneste opdatering til v3.15, er vi klar til at matche Jobnets nye importservice, og tilbyder hermed vores kunder at få lagt et nyt workflow på, til erstatning for det/de gamle workflows, der ikke kan bruges efter 5. marts.

For at det nye Jobnet-workflow kan tages i brug, skal I forberede nogle ting i systemet og der er nye felter i Jobopslaget, der skal udfyldes.

Nye felter i jobslaget

Til brug for den nye jobnet-import er der åbnet for nye felter i jobopslaget.


 1. Der skal i Jobopslaget altid angives det fysiske arbejdssted. I de fleste tilfælde vil det være identisk med den hyrende organisations adresse. Også selv om arbejdsstedet er identisk med enheden, der angives i feltet ovenfor.
 2. Feltet for kontaktperson er ikke nyt, men specifikt for Jobnet. Husk at sikre, at den valgte kontaktperson har angivet en 'Telefon, arbejde' og en 'Email, arbejde' i personoplysningerne.
 3. I den bagvedliggende tabel for Jobkategori er der tilføjet et nyt felt til DISCO-koden. Se afsnittet nedenfor.
 4. Nogle oplysninger om det opslåede job.
 5. Fra selektoren vælges Jobtype, f.eks. Almindeligt job, fleksjob o.lign. Hvis der ikke er valgt noget, angiver vi automatisk 'Almindeligt job'.

Jobkategori

Jobnet har i deres import hidtil modtaget den såkaldte DISCO-kode fra vores ID-felt. Dette felt er et alfanumerisk felt og fremover kræver Jobnets importservice at feltet skal være et rent numerisk felt. Derfor har vi valgt at tilføje et nyt felt 'DISCO-kode'.

I de jobkategorier I allerede har registreret, har vi kopieret koden fra ID-feltet til det nye DISCO-felt. Husk fremover, at det nye felt til DISCO-kode, altid skal angives.


Jobkategori ID behøver ikke længere at indeholde DISCO-koden, men kan anvendes frit. Blot skal feltet fortsat være unikt.

Organisation

Jobnet skal vide, hvilke organisation, der slår jobbet op. Vi kalder denne her for 'den ansættende organisation'. For at kunne give Jobnet disse informationer, skal der være oprettet en enhed til organisationen:Følgende data skal med

 1. Organisationens navn
 2. Telefonnummer (hovednummer)
 3. Adressen skal være angivet korrekt, ellers vil den ikke blive accepteret af Jobnet. I det her tilfælde går det ikke at dele gadenavnet op til 'Nørre Gade' eller at undlade 'A, 1.'.
  Er du i tvivl, så tjek med CVR-registreret.
 4. Email-adressen
 5. P-nummeret. P-nummeret kan du også finde i CVR-registreret.

Der er ingen krav til, hvad du gør med enheden i INNOMATE HR. Du kan undlade at knytte underenheder til eller du kan vælge at bruge den som den naturlige overordnede enhed og lade bestyrelse eller direktion referere til denne.

Arbejdssteder

For hver fysisk arbejdssted, som skal kunne vælges i jobopslaget, skal der udfyldes de samme felter på enheden, som ovenfor angivet for den ansættende organisation.


2021 INNOMATE