First slide image

Hændelseslog

Med version 3.16 er også Hændelseslog blevet tilgængelig fra v3. I kan selv slå muligheden for visning af logningen til. Vi anbefaler, at denne adgang alene gives til personer med administratoradgang, da den, som det fremgår af det følgende, kan give adgang til fortrolige oplysninger:

Vælg Brugergrupper > Admin > Rettigheder til funktioner og markér Hændelseslog.

Herefter finder brugere med administratoradgang punktet Hændelseslog i menuen øverst til højre.

Eksempel 1

Under hændelsestype, som er fastlagt, vælges Globale rettigheder opdateret. Her findes blandt andet ovenstående hændelse, der som beskrevet gav adgang til Hændelseslog for brugergruppen Admin. Bruger ID på den person, der har udført hændelsen fremgår også af tabellen:

Ved klik på Vis i venstre side bliver det tydeligt, at der her er tale om rettighedsændringer:

Se også afsnittet om logning af nye felter herunder.

Logning af felter

Version 3.16 byder også på logning af felter, hvilket blandt andet får konsekvenser for såkaldte Anonyme besvarelser. Logning på feltniveau er medvirkende årsag til, at det er særlig vigtigt kun at give personer med administratorrettigheder adgang til Hændelseslog.

Eksempel

Alice Eriksen har fået et mellemnavn og står nu i systemet som Alice B. Eriksen. Vi vil undersøge, hvem der har foretaget denne navneændring i systemet og hvornår.

Under Hændelsestype søges på Objekt – Opdatering.

Vi får at vide, at der er sket en opdatering af objekttypen Person den 1. maj 2018 kl. 12:07 på et objekt med (system-)ID 130, og Kort info fortæller, at dette ID svarer til Alice B. Eriksen (MP02).
Ved klik på Vis får vi yderligere adgang til at se, hvad der har stået, før objektet blev opdateret.

Ovenstående kan være en hjælp til at opklare, hvem der har foretaget hvilke ændringer og hvornår, og er blot et af utallige eksempler, hvad hændelse, søgning og data angår.


2018 Innomate