First slide image

Når komplekse organisationer foretager ændringer i deres organisationen, er det ofte en større udfordring at få opdateret denne i INNOMATE HR.

Med henblik på at automatisere arbejdet mest muligt, har vi udstyret systemet med to handlinger:

  • Opret underenhed
  • Udfas enhed

Begge handlinger afvikles fra en enhed:

Oprettelse af underenheder

Handlingen Opret underenhed anvendes også, når en ny kunde skal opbygge sin organisation for første gang i INNOMATE HR. Fra den overordnede enhed (der er oprettet manuelt), f.eks. Direktion, kan handlingen startes for hver enhed, der refererer direkte til direktionen. Der vælges som minimum navn, startdato, leder og ansatte.

Når handlingen herefter køres, oprettes enhed, og leder og medarbejdere tilknyttes. Referencen mellem den nye enhed og den overoverordnede, hvorfra handlingen blev startet, etableres også. Således kan en ny organisation hurtigt etableres.

Når handlingen benyttes til organisationsændringer, skal det tages stilling til flere spørgsmål i opsætningen af handlingen, bl.a.:

  • En tjekboks kan markeres, hvis den person, der vælges som leder skal have eventuelle aktuelle lederrelationer opdateret med slutdato=startdato for ny relation.
  • En tjekboks kan markeres, hvis aktuelle ansættelser på de valgte personer, skal afsluttes på startdato?
  • En tjekboks kan markeres, hvis øvrige data i ny ansættelse (bortset fra starttidspunkt) skal kopieres fra aktuel ansættelse?

Dvs. ved oprettelse af ny enhed i forbindelse med organisationsændring, vil tilknytningen af leder og medarbejder samtidig kunne bruges til at få afsluttet nuværende lederrelationer og ansættelser. Vinges den sidste tjekboks af, får vi samtidig kopieret alle datafelter fra nuværende ansættelse.

Status på enheden sættes til Under planlægning indtil startdato nås, hvor status automatisk opdateres til Aktuel.

Flytning af medarbejdere mellem bestående enheder

Hvis medarbejdere skal flyttes mellem nuværende enheder, anbefaler vi at anvende handlingen Rokering fra en liste over ansættelser. Sæt parametrene til ikke at sende e-mails, ved evt. at oprette en kopi af handlingen.

Flytning af ledere

Brug handlingen Ny leder som også startes fra enheden, der får ny leder.

Vælg også her, at der ikke sendes e-mail.

Handlingen håndterer bl.a. skift af ledere på skemaer, handlingsplaner og processer.

Udfasning af enheder

Når den nye organisation er blevet opbygget ved hjælp af handlingen Opret underenhed, er det tid at rydde op i de enheder, der ophører.

Der gøres nemmest fra listen over Enheder, alle, hvor handlingen Udfas enhed startes.

Vælg den eller de enheder, der skal udfases, ved at markere i tjekboksen, yderst til venstre:

Slut af med at klik Udfør og vælg dato for udfasning og klik Udfør.

Herefter opdateres alle lederrelationer, ansættelser samt enhedsrelationer med andre enheder med sluttidspunkt, svarende til valgt dato for udfasning. Dog kun hvis sluttidspunkt på relationerne er tomme eller ligger efter valgt dato for udfasning.

På dato for udfasning opdateres enheden med status: Ikke aktuel.

Bistand

En større organisationsændring, har vi således værktøjerne til, men "tungen skal holdes lige i munden"

Vi bistår gerne i processen, både med planlægning og gennemførelse. Kontakt os på support@innomate.com.

2021 INNOMATE