First slide image

Hovedmenuen kan være meget omfattende.
For at skabe overblik kan punkterne i hovedmenuen grupperes og samtidig tilføres ikoner.

Redigering

Redigering af hovedmenuen aktiveres fra den personlige menu, øverst til højre.


Fra listen kan de enkelte menupunkter redigeres med bl.a. valg af ikon.


Der er indført en ny menupunkt-type: Gruppe. Vi har valgt at implementere de viste grupper, men det er helt op til kunden af vælge sin egen struktur.

Som ved andre menupunkter, angives et ID og et navn, og der vælges et ikon.Under Gruppeopsætning vælges de punkter ind, der skal vises i gruppen. Bemærk, at det samme menupunkt sagtens kan vises i flere grupper.

Angivelsen af 'minimum for antal punkter' har betydning for om gruppen skal vises for den enkelte bruger. Hvis ikke brugeren har rettigheder til alle menupunkter i gruppen og antallet kommer under det angivne tal, vises gruppen ikke. I stedet vises punkterne uden for grupperingen.

Relaterede artikler

Skjul visningen af hjælpelister i hovedmenuen

2018 Innomate