First slide image

Med opdateringen af modulet Samtalestyring til v2.0 har vi indført

  • automatisk afslutning af skemaer,
  • nye muligheder for påmindelser,
  • varsling når skema er afsluttet,
  • flere muligheder for at udskifte godkendere samt
  • nyt workflow til Udviklingssamtalen

Automatisk afslutning af skemaer

Fremover vil skemaer, der oprettes i forbindelse med Udviklingssamtalen, blive afsluttet automatisk, når alle har godkendt. Den sidste, der godkender, vil således ikke længere blive spurgt, om man også vil afslutte skemaet. Det sparer brugeren for et par klik og giver dermed en større sikkerhed for, at processen afsluttes.

At afslutte skemaet automatisk, er en mulighed, der angives i workflowet, der opretter skemaet. Aktuelt har vi indbygget det i workflowet Udviklingssamtalen v1.1, som mange bruger til MUS og lancerer samtidig et nyt Udviklingssamtalen, v2.0, også med automatisk afslutning af skema.

Benytter du et andet - specialdesignet - workflow til MUS eller andre processer, hvor skemaer indgår, bliver dette ikke automatisk opdateret, Her skal du bestille os til at gennemføre rettelsen. Ud over rettelsen i workflowet, vil der sikkert også være behov for at redigere instruktionerne i emailene til leder og medarbejder omkring afslutning af skema. Det vil tage os 15-30 minutter at gennemføre rettelsen. Skriv til support@innomate.com.

Nye muligheder for påmindelser

I modulet indgår forsat muligheden for manuelt at igangsætte udsendelsen af påmindelser til godkendere, der mangler at godkende et skema. Med de nye muligheder for auto-handlinger (læs mere herom i artiklen Guide: Auto-handlinger) introducerer vi en auto-handling, der kan sættes op til automatisk at varsle alle eller kun dem, der mangler at godkende, bestemt af den frist, der er angivet for afslutning af skemaet.

Ud fra workflowet Auto: Påmind skemagodkendere, er det muligt at sætte en eller flere handlinger op, der bestemt af runden, automatisk påminder skemagodkendere.

Fuldt godkendt skema

Når et skema er godkendt af alle, kan en ny auto-handling der sættes op på skemaer, sende notifikationer til godkendere og/eller en funktionspostkasse. Også her kan der laves flere kopier af handlingen, som målrettes forskellige runder.

Udskift godkendere på skema

Vi har nu tilføjet workflows, der giver mulighed for at håndtere udskiftningen af én godkender med en ny. F.eks. når en leder er stoppet, men allerede har indkaldt til MUS og dermed sat på som godkender. Fra listen Skemaer med godkendere kan personen, der skal udskiftes, filtreres frem (evt. kombineret med at status er 3 - Åben for besvarelse). Herefter kan handlingen Skift godkender køres.

Handlingen kan også køres direkte fra detailvisningen af et skema. Af datasikkerhedsmæssige grunde, vil godkender kun blive skiftet, hvis godkendelse mangler.

Nyt workflow til Udviklingssamtalen

Vi har lavet en ny udgave af Udviklingssamtalen (v2.0), hvor påmindelserne er taget ud. Men den hidtidige udgave (v1.1) er bevaret, idet den mange steder er i brug i den igangværende MUS-runde. Vi anbefaler at fortsætte med den udgave, indtil næste MUS-runde, hvor I kan vælge at bruge den nye, sammen med auto-handlinger til påmindelser.

Dokumentation

2018 Innomate