First slide image

I INNOMATE HR er der mulighed for at indhente og administrere samtykkeerklæringer fra medarbejdere og jobansøgere. Vi har klargjort en løsning med tilhørende lister, der kan benyttes til formålet.

Løsningen består af to workflows:

  • det ene anvendes til udsendelse af email og SMS til medarbejdere om stillingtagen til samtykke.
  • det andet benyttes af medarbejderen selv og gør det samtidig muligt for dem at administrere egne samtykkeerklæringer.

På sin personside har medarbejderen overblik over egne samtykker og kan via én og samme handlingsknap give og evt. trække samtykke tilbage. Når medarbejderen ændrer sit samtykke, sendes en email til en valgt email-adresse.

Pakken leveres med en liste i hovedmenuen, der viser status på samtykke.

Metoden, der benyttes her, kræver at personen samtidig er bruger på systemet for at kunne få adgang til egne data og kører handlinger. Derfor kan den ikke bruges til at indhente samtykker fra f.eks. jobansøgere.

Overvej om der I onboarding-workflow skal indbygges af samtykker indhentes.

Økonomi

Til implementering forventer vi for hvert samtykke at skulle bruge 3-5 timer, inklusive tilpasninger og klargøring samt instruktion af systemansvarlig. Yderligere bistand med særlige tilpasninger, faktureres efter tidsforbrug.

Endvidere er der udgifter forbundet brug af de eksterne services: SMS


Bestilling

Udfyld formularen og klik send. Af sikkerhedsmæssige årsager, vil vi - inden vi kan gå i gang med opgaven - anmode om en bekræftelse af bestillingen.

Captcha kode

2018 Innomate