First slide image

Det er nu muligt også at trække skemabesvarelser ud til Excel til brug for eksport af data til videre bearbejdning – f.eks. til datadiagrammer.

INNOMATE anbefaler, at man undlader at bruge såkaldt Anonyme besvarelser, da de ikke kan være anonyme i systemet, samtidigt med at ovenstående udtræk er gjort mulige. Vi har således med baggrund i persondataforordningen prioriteret at kunne vise præcist hvilke ændringer, der er fortaget af brugere, integration eller workflows.

Anonyme besvarelser vil således kunne indgå i ovennævnte udtræk med reference til f.eks. besvareren. Det samme gælder i forbindelse med logning på feltniveau, hvor data også vil blive vist med reference til f.eks. medarbejderen – (se afsnittet Logning af felter).


2021 INNOMATE