First slide image

Alle uddannelsesinstitutioner, der anvender INNOMATE HR (Medarbejderplan), inviteres til nyt Erfamøde:

Onsdag den 26. april 2017 kl. 9:30 til ca. kl 15 hos Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S,
(kaffe fra 9:00 – OBS: En halv time tidligere end sidst).

Sæt i første omgang kryds i kalenderen og send senest den onsdag den 15. marts eventuelle ønsker til programmet til Anni Thorsen: at@innomate.com, gerne med CC til Karen Petersen kap@sde.dk og Lone Iversen: loiv@koldcollege.dk. Herefter sammensætter vi et program og sender det ud til jer snarest derefter.

Dagen vil naturligvis også indeholde en status på opdatering af systemet.

Timelding med navn og mailadresse på hver deltager sendes til Anne Margrethe Madsen: amm@innomate.com, senest torsdag den 6. april.

Deltagerbetaling for forplejning skal ske til Kold College: kr. 195,- pr. person

Beløbet overføres til:
Regnr: 4366
Kontornr: 0008350566

Tekst: ERFA, navn på skolen og antal deltagere

Vi glæder os til at se jer.

2017 Innomate