Case - VUC Storstrøm

Fra rekrutteringsmodul til samlet HR-platform


Om VUC Storstrøm

VUC Storstrøm underviser årligt 3800 elever i 6 byer. Her tilbydes de unge og voksne kompetencegivende og studieforberedende fag fra laveste til højeste gymnasiale niveau.
Organisationen omfatter 200 ansatte og ansætter ca. 20 nye medarbejdere om året.

Starten på samarbejdet

VUC Storstrøm startede deres søgen efter et HR-system med udgangspunkt i et behov for et Rekrutteringssystem. Derfor var det også det første modul der blev implementeret. Efterfølgende har vi i samarbejde løbende udvalgt og introduceret nye moduler, efterhånden som de blev nødvendige. Dette har sikret en gnidningsfri udrulning, hvor progressionen i anvendelsen af INNOMATE HR blev styret af det voksende behov for digitale HR-værktøjer.

Idag står VUC Storstrøm med en samlet HR-løsning der dækker alle faserne i medarbejdernes ansættelsesforløb, hvilket HR-konsulent Mette Norrmann fremhæver som centralt:

”Det der skaber størst værdi for os, er den røde tråd fra rekruttering til fratrædelse, vi starter jo med at lave et stillingsopslag i INNOMATE, når vi har fundet den rigtige kandidat bruger jeg Preboarding til at overfører alle oplysninger på den nyansatte, sender en ansættelseskontrakt til digitalsignatur, e-Boks osv...”

Hvad bruger VUC Storstrøm INNOMATE HR til?

 • Administration af alle medarbejderrelaterede data, samt fuldt overblik over organisation via organisationsdiagram.
 • Understøttelse af processer der vedrører modtagelsen af en medarbejder, rokering undervejs og til sidst fratrædelse.
 • Rekruttering med egen jobportal og integration til jobnet.
 • Administration af samtykker.
 • Registrering og kortlægning af interne kompetencer.
 • Administration af interne ressourcer som f.eks. udlån af nøgler og IT-udstyr.
 • Generering, opbevaring og systematisering af alle medarbejderrelaterede dokumenter.
 • Mulighed for digitalsignatur og e-Boks.
 • Styring af MUS-samtaler med foruddefinerede MUS-skemaer samt sygefraværssamtaler og omsorgssamtaler.

VUC Storstrøm udvider deres brug

I takt med at INNOMATE HR blev implementeret flere steder i organisationen, opstod et større behov for skræddersyede løsninger, der kunne dække præcis de specifikke behov og udfordringer som VUC Storstrøm står med. I samarbejde har VUC Storstrøm og INNOMATE HR derfor skabt skræddersyede løsninger til håndtering af porteføljesamtaler, beskatning af arbejdstelefoner, Covid-19 administration og meget mere.

Hos INNOMATE vægtes løbende sparing og samarbejdet med kunden højt, om dette siger Mette Norrmann

”Lige så snart vi har et problem vi skal have løst eller skal have udviklet noget nyt, står INNOMATE altid klar lige med det samme. Jeg plejer altid at sige – det hele kan lade sig gøre, I er altid åbne for nye ideer”.

De største gevinster for VUC Storstrøm

 • Samlet HR-Platform
 • workflows automatiserer manuelle administrative arbejdsopgaver og kvalitetssikre interne rutiner
 • Sømløs integration fra Rekruttering til Onboarding.
 • Decentralisering af administrative arbejdsopgaver
 • Sikker håndtering af persondata og dokumenter samt adgang hertil, automatisk sletning og arkivering af persondata efter gældende lovgivning m.m.
 • Afsendelse af dokumenter til digitalsignatur- og e-Boks.
 • Automatisk udveksling af data med Ludus (ekstern IT-system) via API.

Ikke kun HR-personale anvender INNOMATE i dagligdagen

Flere medarbejdergrupper anvender INNOMATE HR til forskellige arbejdsopgaver f.eks. har IT og studieadministrationen ansvaret for administration af udlån af nøgler og IT-udstyr.
Mens Rekrutteringsteams bestående af ansatte på tværs af organisationen - læser, kommenterer og rater ansøgninger, inden de indkalder ansøgerne til samtale.

Desuden bruger ledere flittigt INNOMATE HR. Mette Normann uddyber;

”Fordi alle informationer om den enkelte medarbejder er tilgængeligt der. Desuden indkalder lederen selv sine medarbejdere til MUS- og omsorgssamtaler.”

Kontakt os

Oplev INNOMATE HR – bestil en demo eller en online præsentation. Vi kommer også gerne forbi.

2021 INNOMATE