Case - Rekruttering og Onboarding

Kombinationen af et effektivt rekrutteringsværktøj og workflowstyring sikrer en professionel håndtering af udvælgelse og onboarding.


Rekruttering

Rekrutteringsmodulet understøtter en effektiv og professionel håndtering af rekrutteringsprocessen: med overblik og nem adgang til data, håndtering af kommunikation samt automatiserede arbejdsgange via workflowstyring.

Når behovet for en ny medarbejder opstår i en afdeling, starter eksempelvis lederen et workflow og angiver de nødvendige oplysninger. Herefter tager workflowet over, sikrer validering og godkendelse hos f.eks. lederens egen chef, inden det opretter et jobopslag og informerer den rekrutteringsansvarlige. Efter en kvalitetssikring udgiver den rekrutteringsansvarlige det endelige jobopslag. Også interne jobopslag håndteres.

Ved udgivelse af jobopslaget bliver det automatisk tilgængeligt på Jobportalen på virksomhedens website. Samtidig håndterer workflows at jobopslaget sendes videre til Jobnet, Jobindex og andre relevante portaler. Ansættelses-udvalget varsles via email med link til jobopslaget i INNOMATE HR, hvor medlemmerne følger ansøgningerne, læser, kommenterer og rater dem.

INNOMATE HR håndterer al kommunikation med ansøgerne, lige fra autosvar på modtagelse af ansøgning, indkaldelse til interview, afslag m.m.
Fra portalen 'Min ansøgning' har ansøgeren overblik over indsendte oplysninger og filer. De kan også uploade supplerende filer eller trække ansøgningen tilbage (understøtter GDPR-krav). HR vil automatisk blive orienteret herom.

For den valgte kandidat, startes et workflow der tager sig af pre- og onboarding processen.

Pre- og Onboarding

Når beslutningen om ansættelse er truffet, starter leder eller en HR-medarbejder et workflow, der eksempelvis håndterer:

  • Information til relevante medarbejdere om forberedelse af kontrakt, stillingsbeskrivelse, løn, personalegoder m.m.
  • Indhentning af supplerende dokumentation, GRPR-sikret via portalen Min ansøgning'.
  • Automatisk generering af kontrakt ud fra egne skabeloner, med efterfølgende digital signering og videresendelse til e-Boks.
  • Registrering af kompetencer, nærmeste pårørende (ICE) etc.
  • Automatisk opfølgning på frister: f.eks. prøvetidssamtaler.
  • Bestilling af ressourcer / udstyr (skrivebord, nøglekort, mobil, PC, abonnementer etc).
  • Varsling af leder, kolleger, mentor m.fl. forud for startdato.
  • Udsendelse af email med velkomst til medarbejderen.
  • Tilmelding til intro-forløb, kompetenceudvikling m.m.

Workflowet designes, så det optimalt understøtter virksomhedens beslutningsgange og arbejdsrutiner.


Kontakt os

Oplev INNOMATE HR – bestil en demo eller en online præsentation. Vi kommer selvfølgelig også gerne forbi.

2021 INNOMATE