Case - Medarbejdersamtaler

Effektiv styring og opfølgning på alle former for samtaler.


Effektiv styring af medarbejdersamtaler

Samtaler mellem leder og medarbejder er et af hjørnestenen i al ledelse. INNOMATE HR understøtter alle former for medarbejdersamtaler:

  • MUS,
  • prøvetidssamtaler,
  • karrieresamtaler,
  • lønsamtaler,
  • målsttyringssamtaler
  • seniorsamtaler,
  • sygefraværssamtaler og andre samtaler.

Workflowstyring sikrer

  • at samtalerne gennemføres systematisk ud fra virksomhedens politikker
  • at dokumentation opsamles fra samtalerne og
  • at der iværksættes aftalt handling.
Planlæg samtale

Processen

De enkelte typer af samtaler kan være defineret forskelligt: som selvstændige processer der håndteres af workflows. Samtalerne kan initieres automatisk, når betingelserne er til stede - f.eks. et halvt år efter sidste samtale eller hvis sygefravær overstiger 14 dage.

Den ansvarlige for at gennemføre samtalen inviterer ved hjælp af et workflow, der typisk udsendes en email med mødeinvitation, outlook-booking, link til samtaleskemaer og/eller andre materialer. Virksomheden designer og redigerer nemt egne samtaleskemaer, som kan suppleres med kvantitative spørgsmål til mindre spotanalyser. Når invitationen er sendt ud, følger workflowet op med automatiske påmindelser.

I INNOMATE HR kan de involverede holdes sig opdateret på konklusioner fra tidligere samtaler, medarbejderens kompetencer, gennemførte og planlagte kurser, uafsluttede handlingsplaner m.m. – alt dog afhængigt af deres rettigheder.

Konklusioner fra en samtale noteres i skemaet, der efterfølgende godkendes af parterne elektronisk.

Målrettet opfølgning

Et workflow overvåger i baggrunden, at samtalerne gennemføres og at opfølgning på aftaler finder sted. Hvis ikke udsendes påmindelser.

Alle berørte parter, f.eks. medarbejder, leder og HR-funktion, har fuldt overblik over aftaler, opgave- og ansvarsfordeling, status og deadlines.

Dermed sikres en målrettet opfølgning og dokumentation for gennemførelsen af medarbejdersamtaler.


Læs om modulet Samtalestyring, der indgår i INNOMATE's løsninger.

INNOMATE er et nemt og enkelt system at bruge, og har jeg brug for hjælp er vores fasttilknyttede konsulent hos INNOMATE der altid til at hjælpe.

Ulla Bonde Mortensen, HSSEQ & HR Responsible Ocean Team Scandinavia

www.oceanteam.eu


Kontakt os

Oplev INNOMATE HR – bestil en demo eller en online præsentation. Vi kommer selvfølgelig også gerne forbi.

2021 INNOMATE