First slide image

Filkategorier anvendes til at sortere eller filtrere filer i personalemappen, så de får en logisk placering, der gør det muligt hurtigt at genfinde dokumenterne.

Fra hovedmenuens ‘Filkategorier’ er det muligt at oprette og redigere:


Her vises et eksempel på, hvordan en opdeling af filerne kan se ud. Brug listen som inspiration, men sørg samtidig for at kategoriseringen er forståelig og dækkende for Jeres behov såvel som ude i organisationen, hvor leder og medarbejder typisk også har adgang til filarkivet.

2021 INNOMATE