HR i uddannelsessektoren

En HR-løsning der hjælper uddannelsesinstitutioner med at løse deres særlige HR-udfordringer.


Skolernes HR-løsning

INNOMATE har gennem mere end 15 år haft et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner om udvikling og drift af en skræddersyet HR-løsning, til håndtering af særlige HR-udfordringer i uddannelsessektoren.

INNOMATE HR, som i sektoren også kaldes for Medarbejderplan, anvendes i dag bredt af: erhvervsskoler, gymnasier, SOSU-skoler, VUC-er, erhvervsakademier og folkeskoler og omfatter HR-processer lige fra rekruttering til fratrædelse.

INNOMATE HR integrerer med diverse studieadministrative systemer så som LUDUS, SIS, STUDIE+, Perssys og EASY (som er ved at blive udfaset). Der er mulighed for at lette brugeradgangen med Single Sign-On, direkte eller via UNI Login, WAYF, ADFS eller anden sign-on løsning.

INNOMATE HR er således tilpasset virkeligheden i uddannelsesverdenen, hvor lovgivning og andre myndighedskrav, overenskomster, kvalitetssikring m.m. stiller særlige krav til håndteringen af HR.

Med udgangspunkt i sektorkravene er løsningen endvidere tilpasset den enkelte skoles behov og praksis.

INNOMATE HR Uddannelsessektoren

Eksempler på de særlige opgaver systemet hjælper skolerne med at styre.

Rekruttering og onboarding:

 • Fuld understøttelse af rekrutteringsprocessen. Se også Rekruttering
 • Workflowunderstøttet onboarding, Se også Onboarding.

Dokumenthåndtering:

 • Generering af kontrakter ud fra egne vedligeholdte skabeloner.
 • Digital signering af kontrakter.
 • Fremsendelse til e-Boks af signeret kontrakt.
 • Se også Dokumenthåndtering.

Prøvetidsbedømmelse:

 • Prøvetidsbedømmelse af undervisere på tjenestemandslignende vilkår efter 6, 12 og 18 månederes ansættelse.
 • Prøvetidssamtale af øvrige ansatte inden udløbet af 3 måneders ansættelse.

Styring af kompetencekrav:

 • Opfølgning og dokumentation på krav til faglige og pædagogisk kompetencer.
 • At undervisere inden for EUD gennemfører Pædagogisk Diplomuddannelsen m.m. inden for 4 år fra ansættelsen.
 • At gymnasielærere opnår pædagogikum inden for 2 år
 • At undervisere inden for erhvervsakademier m.m. kvalificerer sig til lektorgodkendelse inden 4 år.
 • Styring af undervisningskompetencer.

Kompetenceudvikling:

 • Håndtering af kursusansøgninger fra medarbejdere.
 • Sikring af dokumentation ved gennemført uddannelse.
 • Opfølgning på udløb af certificeringer.
 • Understøttelse af udviklingssamtalen (MUS). Se også Samtalestyring
 • Kompetencevurdering. Se også Kompetencevurdering

Godkendelser

 • Styring og dokumentation af samtykker i forhold til f.eks. GDPR.
 • Styring og dokumentation af bemyndigelser, f.eks. kørselsbemyndigelse til godtgørelse ved kørsel mellem flere arbejdssteder.
 • Se også Godkendelsesstyring


Arbejdsopgaver:

 • Styring af porteføljesamtaler på gymnasier og VUC-er om arbejdsopgaver og tid,
 • Styring af opgaveoversigt på erhvervsskoler.

Fravær og ferie:

 • Opfølgning på længerevarende sygefravær.

Ressourcestyring

 • Mulighed for decentral styring af udlån af PC, mobil, nøgler etc.
 • Se også Ressourcestyring


Udviklingsfællesskab

Løsningen udvikles løbende i et tæt samarbejde med skolerne på baggrund af bruger-specifikke ønsker og myndighedskrav til sektoren.

Jævnlige Erfamøder bidrager til at kvalitetssikre anvendelse og udvikling, og danner ramme for erfaringsudveksling mellem skolerne.


”Det der skaber størst værdi for os, er den røde tråd fra rekruttering til fratrædelse, Jeg starter jo med at lave et stillingsopslag i INNOMATE, når vi har fundet den rigtige kandidat bruger jeg Preboarding til at overfører alle oplysninger på den nyansatte, sender en ansættelseskontrakt til digitalsignatur, e-Boks osv...”

Mette Norman, HR-konsulent
VUC Storstrøm
Læs casen
'VUC Storstrøm - fra rekrutteringsmodul til samlet HR-platform'


Kontakt os

HR i uddannelsessektoren

Oplev INNOMATE HR – bestil en demo eller en online præsentation. Vi kommer selvfølgelig også gerne forbi.2021 INNOMATE