Case - Kompetencestyring

Alle opgaver og processer til håndtering af kompetencer understøttes fuldt ud.


Uddannelse og kurser

Kompetencerne er der allerede fokus på, når en ny medarbejder ansættes. Et workflow til onboarding sikrer, at gennemført uddannelse bliver registreret. Dokumentation kan scannes ind og vedhæftes registreringen. Introforløb, nødvendig certificering og efteruddannelse, planlægges og registreres.

Workflows overvåger løbende at certificering og efteruddannelse gennemføres efter planen, og at certificeringer generhverves til tiden. På den måde sikres et validt overblik over både planlagte og gennemførte forløb.

Medarbejderne kan via systemet ansøge om deltagelse i kurser, såvel interne som eksterne. Ved ansøgning om eksterne kurser kan bl.a. omkostninger og fravær specificeres.

Når planlagt uddannelse er afsluttet, kan medarbejderen selv opdatere sine data og uploade den fornødne dokumentation. Leder/HR autoriserer registreringen, inden den får fuld gyldighed.

INNOMATE HR indeholder også muligheden for egentlig kursusadministration, hvor virksomheden selv udbyder og administrerer kurser, internt.

Kompetencevurdering og -profil

Kompetencevurdering anvendes ofte forud for en medarbejdersamtale, hvor status og forventninger drøftes og en individuel kompetenceudvikling planlægges.

En kompetencevurdering giver også mulighed for at analysere behovet for kompetenceudvikling for større udsnit af medarbejdere og kan bruges som udgangspunkt for en samlet uddannelsesplanlægning.

Kompetencer kan beskrives på flere niveauer og sammensættes til profiler, som medarbejderen vurderes på. En kompetenceprofil kan f.eks. indeholde kompetencer til at anvende bestemte værktøjer og maskiner, udføre bestemte arbejdsprocesser eller løse opgaver.

INNOMATE HR giver overblik over kompetencer og udviklingsbehov for den enkelte medarbejder, for teams/projektgrupper, afdelinger og for hele organisationen.

Workflowstyringen understøtter virksomhedens processer omkring vurdering af kompetencer og opfølgning på aftalt kompetenceudvikling.


Kompetencevurdering


Kontakt os

Oplev INNOMATE HR – bestil en demo eller en online præsentation. Vi kommer selvfølgelig også gerne forbi.

2021 INNOMATE