First slide image

Der kan sendes SMS-ere fra workflows til medarbejdere, jobansøgere o.l..

SMS kan være relevant i virksomheder, hvor ikke alle har adgang til at læse emails. Her kan workflowet sende meddelelsen som email til dem, der har en email og en sms til de øvrige med mobiltelefon. Eller i en kombination af begge.

SMS anvendes også f.eks. ved remindere forud for et møde, en afleveringsfrist, kvittering på modtagelse af en jobansøgning etc.

Mulighederne er talrige!

Funktionalitet

Ud over at understøtte udsendelsen af SMS, faciliterer INNOMATE HR også visningen af historik.I lighed email-historik, kan også SMS-historik vises på medarbejderens eller ansøgerens detailmenu.


Som dokumentation for den samlede aktivitet, vil der i hovedmenuen være adgang til SMS-historik

Økonomi

Vi stiller faciliteten frit til rådighed, men der er eksterne omkostninger forbundet med brugen, som vi er nødt til at viderefakturere, idet SMS ikke er gratis at sende gennem mobilnettet.

Det er desværre ikke muligt at angive en fast pris. Vi ligger under for markedsvilkårene worldwide, hvilket vil sige 'dagspriser' i USD.

Her er nogle eksempler på gældende dagspris pr. 06.06.2018, omregnet til DKK:

  • Til danske mobilnumre: DKK 0,34
  • Til svenske mobilnumre (de fleste): DKK 0,69
  • Til tyske mobilnumre: DKK 1,08

Forbruget afregnes kvartalsvis bagud, udfra gældende dagspris. Alle priser er excl. moms. Se også gældende prisliste.

Kom godt i gang

  • Overvej hvordan SMS kan anvendes til at optimere kommunikationen i din virksomhed?
  • I hvilke workflow vil det være relevant at tilføje SMS, enten som alternativ eller som supplement til emails?

Skriv til os på support@innomate.com og vi vil derefter kontakte Jer for en nærmere aftale.


2021 INNOMATE