First slide image

I detailmenuer er det muligt at opsætte lister pr. objekt. Læs mere herom i artiklen Opsætning af menuer og tabeller. Men det er også muligt at danne sider, som indholder data fra flere objekter med relation til det objekt, detailmenuen vedrører. Disse sider kalder vi for datasider.

F.eks., kan der i person-detailmenuen designes en side, der kan bruges som CV, når virksomheden byder ind på opgaver og har brug for at vedhæfte CV-er på de medarbejdere, der indgår i opgaveløsningen. Siden kan opbygges med præcis de data, man ønsker skal indgå. Nedenfor ses et eksempel på en sådan side.Med browserens print-funktion kan datasiden udskrives i en 'print-venlig' udgave.

Bemærk: Datasider kan (kun) opsættes i detailmenuer - ikke i hovedmenuen.

Opsætning af datasideVælg den ønskede objekttype, menuen Flere muligheder og klik på Redigér detailmenu.


Klik på + Ny for at danne et detailmenupunkt..


Angiv

 1. Et ID på menupunktet
 2. Navn
 3. Type (der kan vælges mellem Tabel, Link og Dataside). Vælg her Dataside.
 4. Slut af med at klikke Gem.

Herefter vises detailmenuen for opsætning af menupunktet ProjektCV.

Markér Dataside-opsætning og klik på + Tilføj sektion.

Skriv først en overskrift (her. Medarbejder) og vælg herefter type. Der kan vælges mellem typerne:

 • Detaljer, hvor der er adgang til at kunne vælge blandt alle data, der findes i systemet om det valgte dataobjekt.
 • Tabel, som bruges til at danne lister over de relaterede data til det valgte dataobjekt.
 • Jobbeskrivelse, som benyttes til at indsætte jobbeskrivelsen, der f.eks. er tilknyttet ansættelsen.

Opsæt en sektion med Detaljer

Her vælger vi Detaljer, da vi i øverst på datasiden, gerne vil angive, hvem den vedrører, sammen med foto og kontaktoplysninger.


Den sektion vi lige har dannet ses nu listen. Når den er markeret vælges Egenskaber.


Herfra kan vi nu vælge de ønskede datafelter ind.


Her vælger vi:

 • Foto
 • Navn
 • Titel
 • Email, arbejde
 • Telefon, mobil

For hvert felt klikker vi OK og vælger herefter + Nyt felt.


 1. Der er mulighed for at ændre rækkefølgen på de valgte punkter.
 2. Der kan angives en anden label til punktet. Såvel på dansk som på øvrige anvendte sprog. Læs mere herom i artiklen Redigering af sprog
 3. Slut af med at klikke på Færdig
 4. og Gem

Opsæt en sektion med Tabel


Efter at have opsat indledningen med Detaljer, vælger vi nu en sektion af typen Tabel og kalder den Uddannelse og efteruddannelse.

Her hedder datakilden Udviklingsforløb. Den markeres og der klikkes OK.


Som ved sektionstypen Detaljer, vælger jeg her de kolonner, jeg vil have vist. Jeg tilpasser rækkefølgen og overskriftsteksten (i stedet for 'Udviklingsforløb > Anden aktivitet', vælger jeg teksten 'Specifikation')

Da jeg vil bruge datasiden som CV til eksternt brug, ønsker jeg kun udviklingsforløb i gruppen 1. Uddannelse og kun forløb, der er registreret som Gennemført. Dette sætter jeg op i filteret. Læs mere herom i artiklen Opsæt filtre.

Opsæt jobbeskrivelseVi tilføjer nu en sektion af typen Jobbeskrivelse.

Der kan være flere muligheder for at vælge en stillingsbeskrivelse ved valg af datakilde:Dels er der i tilknytning til relationen ansættelse mulighed for at angive en stillingsbeskrivelse.Dels kan der være anvendt relationen stilling, hvor der også er mulighed for at angive en stillingsbeskrivelse.Uanset hvad vi anvender, er der i begge tilfælde tale om en relation, der er tidsstyret. Derfor vælger vi kun at få vist den stillingsbeskrivelse, der knytter sig til den nuværende relation.

Resultat

Efter at være færdig og har gemt, tjekker vi resultatet, som vil svare til eksemplet, vist øverst i artiklen.

2021 INNOMATE