First slide image

Sider, der udgøres af tabeller - eller lister, som vi også gerne kalder dem - kan i opsætningen filtreres meget detiljeret, så resultatet kun viser det ønskede udvalg.

Læs i i guiden Opsætning af menuer og tabeller om hvordan siderne opbygges med valg af hoveddatakilde og relaterede datakilder, valg af kolonner, sortering og gruppering, samt konfigurering af datakilder. Herudover er det muligt også at filtrere resultatet.Der er to muligheder for filtrering, og disse kan i øvrigt kombineres:

  1. filtreringen ud fra den samlede datakilde.
  2. filtreringen af hvilke data, der skal sammenføjes. Dette sker ud fra de konfigurerbare datakilder.

Mulighederne beskrives bedst med nogle eksempler

Filtreringen ud fra den samlede datakilde

Lad os arbejde med en liste over medarbejder, hvor vi i ansættelsen har 5 personaletype 1: adm. personale, HR-personale, ledelse, produktionspersonale og salgspersonale. Vi vil bruge disse til at filtrere resultatet, der vises på siden.

Vi anvender den filtreringsmulighed, der er angivet nederst og som bære overskriften Filtre.Vi lader 'Match: alle stå og klikker på + og vælger Tilføj filter på felt.Dernæst klikker vi ikonet vist ovenfor, for at vælge flet.Da hoveddatakilden er personer, vælges de data, du ønsker at filtrere på, herudfra.

Her finder vi Ansættelser, folder ud og markerer Personaletype 1. Slut af med at klik OK!Efter valg af Personaletype 1, får vi mulighed for at vælge en personaletype og om resultatet skal være lige med eller forskellig fra.

Der er også mulighed for at vælge ud fra gruppe, men det er begrænset, hvilke data, der er grupperet, f.eks. personer, der kan være grupperet i ansøgere eller medarbejdere.Vi har nu valgt kun at få vist administrativt personale og kan nu vælge at gemme resultatet. Men vi kan også tilføje et nyt filter ved at klikke på + og Tilføj filter på felt.Med valg af endnu et filter på Personaletype 1, vil resultatet blive tomt, hvis jeg lader Match: alle stå. For en medarbejdes aktuelle ansættelse kan kun have én personaletype 1.

Der er to andre muligheder for Match: nogen eller ingen. Anvender jeg nogen, vil resultatet vise alle medarbejdere, der enten tilhøre den ene eller den anden personaletype 1.

Vælger jeg ingen bliver resultatet alle medarbejdere, der ikke tilhøre en af de valgte personaletyper.

Vil jeg derimod gerne have et resultat, hvor personaletype 1 er hverken adm. eller salgspersonale, men medarbejderen samtidig er bruger på systemet, må jeg anvende et kombineret filter.


Jeg starter forfra, da jeg må starte med at kombinere de to valg af personaletype 1.Hvorefter jeg tilføjer et nyt filter på felt.


For at få vist de medarbejdere, der har brugeradgang til INNOMATE HR, definerer jeg det sidste filter til at skulle være forskellig fra tom.

Ud fra det viste eksempel, kan der sammensættes filtre i det uendelige (teoretisk set).

Filtreringen af hvilke data, der skal sammenføjes

Vi tager et andet - og meget benyttet eksempel: Vi vil gerne have dannet en liste over alle medarbejdere og som viser om der er dannet et MUS-skema for runden 2017. Vi vil med andre ord sammenføje data fra under-datakilden skemaer med hoved-datakilden personer.Vi har markeret den konfigurerbare datakilde Personer > Skemaer. Derved åbnes en mulighed for at filtrere denne under-datakilde. Vi har her valgt at skemaets runde skal være lig med MUS 2017.

Resultatet af listen viser således alle medarbejdere og for hver medarbejder viser kolonnen Skema kun resultat for skemaer, der er tilknyttet runden MUS 2017.2021 INNOMATE