First slide image

Fra ansøgningen til et jobopslag er det muligt at åbne en pdf-fil, der samler ansøgningen, alle de vedhæftede bilag, svar på evt. formular, ratings og kommentarer. Vi kalder filen for Kompendium.

Rettigheder til kompendium

Brugen af Kompendium indbærer imidlertid også en risiko for persondatasikkerheden, idet det bliver meget nemt for et medlem af et rekrutteringsteam at gemme kompendier på den personlige PC/tablet og skrive det hele ud. Når det sker, har vi ikke længere styring af adgang til disse persondata. Overvej derfor, hvor let tilgængelig anvendelsen af Kompendium skal være.

Et eksempel: Brugergrupperne Admin, RekrutteringAdmin og Rekrutteringsteamansvarlig skal have fuld adgang til at anvende Kompendium. Brugergruppen Rekrutteringsteam, dvs. menige medlemmer af rekrutteringsteamet, skal have muligheden begrænset til ansøgninger, som har status '15 - 1. Interview' og '16 - 2. interview'. Dvs. de vil kun kunne downloade Kompendier for ansøgere, der skal til samtale og kun efter de er inviteret til samtale.
Bemærk at de nævnte statusangivelser blot er et eksempel, - de varierer fra kunden til kunde.

Læs evt. mere om rettighedsstyring i Rekruttering.

Vores anbefaling er, at I afvejer sikkerhedsspørgsmålet med den forenkling det giver for brugerne, og at Jeres datasikkerhedsansvarlige involveres i disse overvejelser.

Adgang til Kompendium

Ønsker I at de dynamiske rettighedsregler, der styrer al adgang til INNOMATE HR, skal tilrettes, har vi brug for at få Jeres input hertil. Tilpasning af rettighedsregler tager ca. 1 time.

Udfyld nedenstående og klik send. Inden vi gennemfører rettelserne, kontakter vi Jer for en endelig bekræftelse på jeres ønsker.

Captcha kode

2018 Innomate