First slide image

Rettighederne i INNOMATE HR kan sættes meget detaljeret.

Rettigheder defineres pr. brugergruppe og tildeles for det meste dynamisk, ud fra de relationer medarbejderen har registreret.

I rekruttering har vi implementeret nogle rettighedsregler, som ud fra vores erfaring vil kunne matche de fleste kunders behov.

Brugergrupper

Vi har oprettet tre brugergrupper:

  • RekrutteringsAdmin
  • Rekrutteringsteam og
  • Rekrutteringsteamansvarlig

RekrutteringsAdmin

Brugergruppen har fulde administratorrettigheder til alt, hvad der vedrører Rekruttering, - næsten. Vi har fravalgt muligheden for at kunne slette, men ellers kan medlemmer af denne gruppe det samme her, som en medarbejder med fulde Admin-rettigheder.

Adgang for denne brugergruppe kan administreres manuelt fra hovedmenupunktet Brugergrupper. Vælg RekrutteringsAdmin og Brugere. Herfra kan der vælges og fjernes brugere. Afslut med Gem.

Rekrutteringsteam

En person, som registreres som medlem af et rekrutteringsteam, får automatisk tildelt rettigheder til at læse (men ikke tilføje, rette, arkivere eller slette) det pågældende jobopslag. Det gælder selve jobopslaget, ansøgere og deres filer, kommentarer, rekrutteringsteam, annoncer, formularer, - men ikke email-historikken.

Som medlem af rekrutteringsteamet kan man kommentere og rate ansøgningerne.

Rettighederne tildeles således dynamisk efter tilknytning til rekrutteringsteam. Brugeren har adgang til det pågældende jobopslag, indtil det afsluttes, dvs. får status = 5 - Afsluttet.

Rekrutteringsteamansvarlig

Under hovedmenupunktet Rekrutteringsteam, rolle kan der defineres roller for medlemmer af rekrutteringsteamet. Vi har foruddefineret to roller: Ansvarlig og Medlem som anvendes ved tilknytning af personer i rekrutteringsteamet for et jobopslag. Som Medlem har man almindelige rettigheder jf. punktet ’Rekrutteringsteam’ ovenfor. Som Ansvarlig har man ret til også at se email-historik.

Afhængig af rutinerne i den enkelte virksomhed, kan Ansvarlig få rettigheder til også at starter handlinger til f.eks. indkaldelse til samtale, afslag, beslutning om ansættelse o.l. (se dokumentationen om workflows).

Som det forholder sig for brugergruppen ’Rekrutteringsteam’ sker tildelingen af rettighederne dynamisk, så snart en person er medlem af et rekrutteringsteam og har fået tildelt rollen Ansvarlig.

2021 INNOMATE