Små forbedringer i ny release 3.12

Version 3.12, med release 4. december 2016, er hovedsagelig koncentreret omkring en opgradering af Rekruttering til version 3. Herom, – meget mere i andre artikler.

En række mindre forbedringer med konsekvens for hele systemet, har også fundet vej i v3.12. Her vil jeg beskrive tre af dem:

Notifikationer ved kørsel af workflows

Der en nu tilføjet et ikon for notifikation i den øverste bjælke, lige til højre for hovedmenuen.

Når vi i dette eksempel fra Rekruttering vælger at sende et afslag ved klik på knappen ‘Afslag til ansøger’, vises status på workflowkørslen som en popup-notifikation, lige under notifikations-ikonet.

Der er selvfølgelig mange varianter af notifikationer. I det viste eksempel, hvor workflowet er kørt uden problemer, forsvinder popup-notifikationen af sig selv efter få sekunder, men kan stadig findes i listen. Opstår der problemer med et workflow, markeres det med en angivelse på notifikations-ikonet. Har brugeren rettigheder til at læse ‘workflowkørsler’, vil der være linket dertil.

Bladre-funktion

Når man går fra en liste, f.eks. over udviklingsforløb, til detailvisning, er det nu muligt at bladre mellem de udviklingsforløb, listen består af.

Det er som nævnt den aktuelle liste, der er afgørende. Har man forinden filtreret listen til de specifikke emner, man ønsker at kigge nærmere på, skal man således ikke tilbage til listen for at se næste, men kan nøjes med at bladre.

Afsender af emails fra INNOMATE HR

Som det nok er bekendt, kan vi ikke sende emails fra systemet med kundes email-domæne som afsender. Hvorfor, – har vi tidligere skrevet om i Afsender-adresser & spamfilter.
I stedet anvender vi vores serveradresse innomate.com kombineret med ‘noreply’ og kundens firmaID.
Med v3.12 har vi gjort det lidt mere brugervenligt:

I det ovenfor viste eksempel, har vi sendt en email til os selv.
Firmanavnet er angivet først, efterfulgt af ‘sendt fra INNOMATE HR’
Sidst i linjen vises afsender emailadressen, som den hidtil er blevet vist, med firmaID-et indflettet i noreply-adressen.
Det kan være en god idé at tjekke om Jeres firma-adresse og -ID, står som I vil have dem. Ellers kontakt os på support@innomate.com.

2021 INNOMATE