First slide image

Jobopslag er det centrale element i INNOMATE HR Rekruttering, og en række underliggende lister anvendes til at skabe overblik over arbejdet med jobopslag. Her gennemgår vi elementerne ud fra listerne i hovedmenuen.

Jobopslag

Listen indeholder de jobopslag, der aktuelt arbejdes med. Dvs. jobopslag med status

  • 1 - Under forberedelse
  • 2 - Udgivet
  • 3 - Skjult (uopfordrede)
  • 4 - Stop for ansøgninger

Herfra kan man gå til det enkelte jobopslag og håndtere alt vedr. udarbejdelse, udgivelse og udvælgelse og administration af jobopslag.

Jobopslag, afsluttede

Listen indeholder de jobopslag, der er afsluttet (Status = 5 – Afsluttet).

JobAnsøgninger

Listen er en bruttoliste over alle ansøgninger. Normalt vil alt arbejde med ansøgninger foregå fra jobopslagets detailmenu, hvorfor denne liste sandsynligvis ikke er så relevant.

Ansøgningsstatus, rekuttering

Listen viser de status-angivelser, der anvendes til at styre processen på ansøgninger igennem.

BEMÆRK: Vær varsom med at ændre i listen, da en række workflows refererer til status-angivelserne og derfor vil ’gå i stykker’, hvis der ændres i dem. Konsultér INNOMATE inden ændringer foretages.

Ansøgningsratings, rekruttering

Her fastlægges den ønskede rating-skala. Bemærk at der ved ratingen anvendes en grafisk stjerneangivelse. For at skabe konsistens mellem talskala og stjernerne, anbefales at anvende en skala startende med 1 og uden spring i talrækken f.eks. afsluttes med 4, 5 eller 6.

Rekrutteringsteam, rolle

Her angives forskellige roller i rekrutteringsteamet, som afspejles i rettighederne.

Jobkategori, rekruttering

Listen anvendes til at angive de jobkategorier, der skal anvendes ved overførsel af jobopslag til Jobnet. Det er kun nødvendigt at registre de jobkategorier, man aktuelt anvender. En samlet liste over alle anvendte jobkategorier kan downloades her.

JobAnnoncer

Dette er en bruttoliste over alle annoncer. Annoncerne er også tilgængelige fra det enkelte jobopslags detailmenu.

Medietyper, rekruttering

Anvendes til at opbygge en struktur over anvendte medier, f.eks. internet, dagblade, fagblade etc.

Medier, rekruttering

Her defineres de enkelte medier. Medier struktureres i medietyper og anvendes til beskrivelse af de anvendte annoncer.

2021 INNOMATE